Další ročník Týdne pro inkluzi proběhne na podzim r. 2018 !

Jak proběhl poslední Týden pro inkluzi v roce 2016 ?

V pondělí 17. října se rozběhly po České republice akce na podporu inkluzivního vzdělávání. Školy, organizace a veřejné instituce se tak připojily k myšlence, že začleňování dětí s postižením či jiným znevýhodněním do běžných škol má význam pro celou společnost a přispívá k naplňování českých i mezinárodních právních norem.

Jednotlivé akce posloužily učitelům, budoucím pedagogům i široké veřejnosti i jako zdroje nápadů. Věříme, že alespoň některé z nich budou využité jako inspirace pro příští ročník Týdne pro inkluzi.

Týden pro inkluzi vyhlásil tradičně Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s., v roce 2016 společně s 9 pedagogickými fakultami v České republice.

Podporu akci vyjádřilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

K Týdnu se připojilo 41 organizací a veřejných institucí, 12 vysokých a vyšších odborných škol a přes 50 mateřských, základních a středních škol. Ve spolupráci či samostatně lidé zorganizovali na 100 nejrůznějších akcí.

PODÍVEJTE SE, KDO A JAK SE ZAPOJIL

skolyrodiceorganizace_a_spolkyverejne_institucemedia