Týden pro inkluzi na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity

Pedagogická fakulta MU pořádala v rámci Týdne pro inkluzi 2016 množství aktivit, které se konaly na fakultě i v „terénu“. Téměř všechny byly volně přístupné nejen studentům a pracovníkům fakulty, ale i veřejnosti. Jsme rádi, že tato široká nabídka zaujala…

ZŠ Chotýšany uspořádala školní akci o Nej jablíčko

Na školní zahradě se sešli žáci školy, učitelé, asistenti  pedagoga, rodiče. Probíhala soutěž o nejhezčí jablíčko, o nejchutnější jablíčko a o nejlepší dobrůtku z jablíčka, kterou připravili rodiče spolu s dětmi. Na závěr se všichni zúčastnili dlabání dýní, které jsou…

Pozvání mateřských škol do APLA Jižní Čechy v Táboře

Dne 18. října 2016 přišly třídy táborských mateřských škol do prostor organizace APLA Jižní Čechy, děti si vyzkoušely úkoly, na kterých u nás pracují děti s autismem a s pedagogy jsme mluvily o tom, jak mohou poznat projevy autismu u dítěte…

Marek Švihovec měl prezentaci pro studenty na VOŠ v Chebu

Studenti Sociální pedagogiky VOŠ v Chebu se v rámci Týdne pro inkluzi zúčastnili v pátek 21.10.2016 od 12 hodin mé prezentace o tom, jak mi Rytmus pomohl najít 3 práce a jak mě podporoval asistencí přímo na pracovišti, různými pomůckami k práci a společnými…

Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity proběhl filmový večer na téma autismus

Na Pedagogické fakultě MU se ve středu 19.10.2016 v rámci TÝDNE PRO INKLUZI konal filmový podvečer na téma autismus. Jeho součástí byly ukázky umělecké tvorby mladých lidí s autismem a promítání filmu „Sněhový dort“. Jádrem podvečera bylo představení knihy „Svět…

Liga lidských práv zorganizovala odpoledne s Férovou školou na PdF MU

Událost proběhla na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v pondělí 17. 10.  Pozvány byly děti z Ateliéru Studánka, které v prostorách fakulty celé odpoledne kreslily své představě o ideální škole. V průběhu tohoto odpoledne jsme si s dětmi povídali o jejich…

Metodický den – inovativní metody práce v MŠ, 1. stupni ZŠ, školních družinách se konal v centru Akropolis,z.s.

 Ve čtvrtek 20.10. proběhl ve snoezelen místnostech centra Akropolis metodický den pro pedagogy a odborníky, kteří pracují s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Zúčastnilo se ho 13 zástupců z 10 organizací. Zastoupeny byly domy dětí i mateřské a základní…

Týden pro inkluzi na Katedře pedagogiky a psychologie PFJU v Českých Budějovicích

V rámci Týdne pro inkluzi proběhlo na PFJU pět vzdělávacích akcí. V pondělí 17. 10. se konaly tři přednášky s diskusí. Přednášek se zúčastnily především studenti pedagogické fakulty, ale dále nás mile překvapila účast několika pedagogů z praxe, kteří vzdělávací…

Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 zrealizovala během Týdne pro inkluzi celoškolní projekt NÁVRATY

Projekt realizovaný 19. října věnovaný tematicky 30. výročí školy jsme nazvali NÁVRATY ze dvou důvodů- v myšlenkové rovině jakožto návraty vzpomínek na to, co bylo, a v rovině fyzické- oslovili jsme bývalé žáky a jejich rodiče, kteří jsou v nějaké oblasti úspěšní a…

Zcela zaplněný sál byl při přednášce O mýtech, představách a zkušenostech se společným vzděláváním na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové

Akci pořádaly Ústav primární a preprimární edukace a Katedra speciální pedagogiky a logopedie PdF UHK v rámci akce Týden pro inkluzi. Cílem bylo představit zejména studentům, ale i dalším zájemcům, praktické zkušenosti s inkluzí z pohledu ředitelů škol. Besedy se…

Organizace Lumos a Národní parlament dětí a mládeže ČR zorganizoval několik workshopů pro děti

Zástupci organizace Lumos a Národní parlament dětí a mládeže ČR zorganizovali v rámci Týdne pro inkluzi ve dnech 17. a 21. října několik workshopů pro dětí 7. a 8. tříd na Základní škole Horácké náměstí a Základní škole Masarova v Brně….

Žáci ze ZŠ a MŠ Ruská v Litvínově se pokoužili vžít do různých situací z pohledu lidí s postižením

Jako každý rok se téma inkluze stalo součástí pravidelných třídnických hodin, které máme zařazeny v rozvrhu každé pondělní ráno. Žáci se vžívali do rolí nevidomých, neslyšících či tělesně postižených. V rámci tělesné výchovy si vyzkoušeli aktivity Bränball, Goalball, v jazykové komunikaci…

V MŠ Laudova v Praze proběhlo několik společných aktivit žáků běžných i speciálních tříd

V rámci Týdne pro inkluzi proběhly tyto akce: Hrajeme si s pejsky ve třídě, Hrajeme si s pejsky na zahradě – Společně jsme se všichni z běžných a speciálních tříd zúčastnili akce Hrajeme si s pejsky na zahradě  i ve třídě. (ukázka…

ZŠ Karasova v Ostravě – Mariánských Horách – výtvarná kompozice společně s žáky z jiné ZŠ

19. 10. 2016 se na ZŠ, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, přísp. org. setkali žáci 1. a 3. ročníku s žáky 9. ročníku ze ZŠ U Haldy, se kterými v pondělí sehráli turnaj ve vybíjené a ve fotbale. Tentokrát bylo pro…

Společná sportovní akce na ZŠ U Haldy s žáky z jiné školy

V pondělí 17. 10. 2016 zavítali žáci 1. a 3. ročníku ZŠ, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace na ZŠ U Haldy v Ostravě Hrabůvce. Zde již byla uchystána tělocvična ke sportovnímu zápolení a starší žáci 9. ročníku.  Po krátkém…

ZŠ a MŠ Kamýk nad Vltavou zrealizovala společnou hodinu hudební výchovy žáků běžné ZŠ a žáků speciálních tříd

Akce proběhla v pátek 21.10. 2016, účastnili se žáci 1. třídy běžné ZŠ a žáci speciální třídy, fungující pod ZŠ Kamýk nad Vltavou. Inkluzivní vyučovací hodinu natáčela TV Barrandov, zde uvádím odkaz. https://www.barrandov.tv/video/81021-nase-zpravy-21-10-2016, 14.30 minuta    

ZŠ Měcholupy připravila na celý týden bohatý program

Týden pro inkluzi 17. 10. – 21. 10. 2016 ZŠ Měcholupy se zapojila do akce „Týden pro inkluzi 2016“, která proběhla od 17. do 21. října 2016. Akcí, kterou společně pořádal Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s.  i my chceme…

ZŠ TGM v Milovicích uspořádala Drakiádu v domově důchodců

Akce proběhla v pondělí 17.10. v čase od 9,00hod do 11,00hod v Domově Na Zámku v Lysé nad Labem. Žáci devátých ročníků (40) vyrazili společně se svými třídními učitelkami vlakem z Milovic do Lysé n/L navštívit dědečky a babičky. Jelikož…

Sdružení Instand zorganizovalo přednášku na střední pedagogické škole, gymnáziu a VOŠ Karlovy Vary

Besedy se zúčastnily dobrovolnice, které klientky na škole doučují a samotné klientky. Mluvili jsme o dobrovolnictví, doučování lidí se znevýhodněním a životě klientek v ústavu a v samostatném bydlení. Studenti byli velice zaujati vyprávěním klientek o tom, jak žily v ústavu a jak…

Týden pro inkluzi na Letňáku

V minulém týdnu se naše škola zúčastnila projektu Týden pro inkluzi. Pro žáky naší školy jsme si připravili celou řadu aktivit, abychom jim hravou formou přiblížili téma, které je pro budoucnost našeho systému školství velice důležité. Práce prostupovala nejrůznějšími předměty a…