Rodiče uvidí výuku při Dnu otevřených dveří ve Varnsdorfu

Základní škola na náměstí Edvarda Beneše ve Varnsdorfu se hlásí k  výzvě o podpoře zapojování žáků se znevýhodněním do škol. Chceme se připojit  s vlastním  programem, a proto vyhlašujeme Den otevřených dveří, který je určen rodičům a zákonným zástupcům dětí;…

„Škola není tak malá, aby nepojala mnoho přátel“

V souvislosti s konáním „Týdne pro inkluzi“ se na naší škole v Ústí nad Labem – Neštěmicích uskuteční v pátek 1. listopadu celoškolní akce v rámci již probíhajícího projektu etické výchovy s názvem: „Škola není tak malá, aby nepojala mnoho přátel“. Téma pro 1….

Smíšené týmy kuželkového turnaje propojí studenty s uživateli

Asociace pomáhající lidem s autismem připravila 2. ročník kuželkového turnaje Kuželka cup 2013. V prvních dvou dnech dojde k tréninkům, kdy se vytvoří týmy složené z uživatelů sociálních zařízení a studentů běžných škol. Třetí den proběhne závěrečný turnaj, kdy každý…

Podpořit žáky se speciálními vzdělávacími potřebami chce nový projekt, na němž spolupracuje olomoucká Palackého univerzita a Člověk v tísni

Počet znevýhodněných dětí v běžných školách v posledních letech rychle narůstá a učitelé jsou často postaveni před nesnadný úkol: Jak dětem vysvětlit, že spolužák je na vozíčku, jaké vhodné pomůcky pro výuku zvolit nebo jak předcházet konfliktům ve třídách? Univerzita…

Benefičním koncertem se přidává Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem

Na podporu “Týdne pro inkluzi“, přesně den před jeho zahájením 3.listopadu, se uskuteční benefiční koncert japonských umělců – vystoupí také mladí lidé s DS (taneční vystoupení, hra na bicí). Rovněž v tomto týdnu vyjde 3.číslo (roč.2013) časopisu Plus 21. Aktuálně…

Přijďte na „Den otevřených srdcí“ v Petrklíči

Občanské sdružení Petrklíč chystá „Den otevřených srdcí“: ve středu 6. listopadu se může veřejnost přijít podívat jak funguje inkluze v Petrklíči – každý rok k nám do školky dochází 3-5 dětí s handicapem. Připravujeme rovněž „Tvůrčí dílničku“ – a to…

Studenti sociální práce v Chebu přímo podpoří začlenění do přirozeného prostředí

Studenti VOŠ v Chebu, obor sociální práce, se zapojí  zcela prakticky: Každý student školy má za úkol zrealizovat aktivitu, jejímž prostřednictvím se konkrétní člověk se znevýhodněním začlení do přirozeného prostředí tak, jak si sám přeje a bez účasti a pomoci…

Žáci ZŠ v Opavě uvedou ukázkovou hodinu a zahrají dětem ze Čtyřlístku

Letos bychom chtěli u nás v Opavě uspořádat ukázkovou hodinu: žáci naší školy si ji přichystali pro své kamarády ze základní školy pro tělesně postižené a bude se týkat prevence nebezpečných situací.  Hodinu budou moderovat žáci 2.stupně ZŠ,  děti budou…

„Ber nebo / a daruj“ je pracovním setkáním k inkluzi ve školách

Občanské sdružení Rytmus vás zve  k pracovním stolům, kde máte možnost získat nebo podělit se o zkušenosti s metodami práce se začleněnými dětmi s mentálním a kombinovaným postižením ve třídě běžné základní školy. Děti s mentálním postižením jsou z hlediska kvality vzdělávání, organizace práce ve třídě, výběru…

ZŠ prof. Z. Matějčka chystá společný program s učiteli a žáky dalších dvou základních škol

Jsme škola, která má velké zkušenosti s inkluzívním vzděláváním. Mezi žáky se SPUCH integrujeme děti s dalším postižením, integrace se nám velmi daří. Do budoucna usilujeme o to, abychom byli centrem pro inkluzi v Ústeckém kraji. V rámci uvedeného Týdne…

ZŠ Kamýk nad Vltavou připravuje společné vyučování

V rámci Týdne pro inkluzi budou žáci speciálních tříd účastníky vyučování v běžných třídách 1. stupně ZŠ v těchto vyučovacích předmětech: výtvarná, hudební, pracovní, tělesná výchova a prvouka. Ve středu v tomto týdnu bude ve škole probíhat Canisterapie, které se…

Plánování zaměřené na člověka při tvorbě IVP

Jednodenní kurz pro pedagogické pracovníky je určený zejména učitelům mateřských a základních škol. Hlavním tématem kurzu bude využití konceptu plánování zaměřeného na člověka při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů. Výuku povede lektorka QUIPu Radka Čebišová. Kdo pořádá: QUIP – Společnost pro změnu…

Poradna | Skauting pro všechny

Každý vedoucí, který svou práci bere vážně, jistě naráží na mnohé překážky. Občas si s nimi poradí sám, občas ve spolupráci s oddílovou radou či střediskem. Někdy ale ani toto všechno nestačí. Proto vám nabízíme svoji PORADNU. Nevíte si rady,…

Ukazatel inkluze – Inkluze.cz

Ukazatel inkluze je publikace, která vznikla na podporu inkluzívního rozvoje škol. Jejími autory jsou Tony Booth and Mel Ainscow. Tým, který ukazatel inkluze odzkoušel a produkoval, vedl Mark Vaughan, zakladatelCentra pro výzkum inkluzívního vzdělávání (CSIE). Mark Vaughan se účastní řady konferencí na…

Metodický film: Zmizík bez zmizíku… – Inkluze.cz

V roce 2007 natočilo občanské sdružení Rytmus metodický film Zmizík bez zmizíku jako hrad bez hradu. Dokument popisuje, jak postupovat při začleňování žáka nebo žákyně se zdravotním postižením do běžné základní školy. Konkrétně v něm zaznívá, jak komunikovat s rodiči, jak sestavit individuální vzdělávací…

Metodika Vytváření Kruhů přátel – Inkluze.cz

Občanské sdružení Rytmus vydalo metodického průvodce vytváření Kruhů přátel : o vzájemné podpoře vrstevníků a inkluzi. Kruh přátel nebo také „kruh podpory“ je záměrně vytvořená skupina žáků, která vzniká, aby podpořila spolužáka, jenž není pevnou součástí kolektivu a je z nějakého důvodu…