INEX – Sdružení dobrovolných aktivit – mezinárodní dobrovolnické příležitosti v zahraničí a ČR pro lidi se znevýhodněním – setkání nad tématem Inkluzivní dobrovolnictví

Setkání nad tématem Inkluzivní dobrovolnictví a prezentace dobrovolnických příležitostí na mezinárodních projektech (workcampech) v zahraničí a ČR pro lidi se znevýhodněním. Sdílení zkušeností a promítání fotek letošní dobrovolnice Anny Krátké, která se letos v červenci zúčastnila workcampu ve Finsku. Dozvíte…

ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12 – Návraty

ZŠ a MŠ ANGEL se připojuje k Týdnu pro inkluzi jednodenním projektem u příležitosti třicátého výročí školy, který je součástí celomodřanského festivalu s multikulturním podtextem : Ze mě my. V jeho rámci uskutečníme  v dopoledních hodinách čtyřicet tři dílen: hudebních, pohybových, dramatických, cestovatelských,…

Návštěva žáků ze ZŠ speciální v běžné ZŠ ve Zlíně

ZŠ Okružní ve Zlíně se připravuje na návštěvu žáků ze ZŠ speciální Středová. Žáci ze speciální školy se zapojí do hodiny tělocviku a následně proběhne společné vyučování v jedné třídě. Kdy: 20. 10. 2016 Kontaktní osoba: Mgr. Eva Prášková, 577…

Základní škola Zlín – Beseda s panem Radkem Trlicou

Ve třídě IV. A a IV. B  proběhne beseda s panem Radkem Trlicou, který má zkušenosti s životem na vozíku. Kdy: 18. 10. 2016 kontaktní osoba: Mgr. Eva Prášková, 577 112 372, praskova.eva@zsokruzni.zlinedu.cz, https://www.zsokruzni.zlinedu.cz

Základní škola Zlín – Beseda ve školní družině

V Základní škole ve Zlíně proběhla Beseda ve školní družině s paní Helenou Hradílkovou, která si s dětmi povídala na téma „Jak se žije nevidomým.“ Kde: ZŠ Zlín, Okružní 4685, zsokruzni@zlinedu.cz, www.zsokruzni.zlinedu.cz Kdy: 17. 10. 2016 Kontaktní osoba: Mgr. Eva…

Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni – Seminář na téma „Inkluzivní vzdělávání: mediální obraz a realita“

Seminář je určen studentům v programu celoživotního vzdělávání. Studenti společně zhlédnou videoukázky a další vzorky mediálních zpráv k tématu inkluze a budou individuálně, skupinově i hromadně analyzovat a diskutovat možné efekty těchto zpráv v odborné i laické veřejnosti s cílem…

Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni + společnost MOŽNOSTI TU JSOU: Prezentace služeb obecně prospěšné společnosti MOŽNOSTI TU JSOU & diskuze se studenty FPE ZČU na téma začleňování osob s postižením na trh práce

MOŽNOSTI TU JSOU, o.p.s. podporuje vytváření nových pracovních míst, zaměstnává lidi s postižením a připravuje je na otevřený trh práce. Organizace provozuje sociální podnik Café Restaurantu Kačaba, ve kterém již řadu let probíhá program pracovní rehabilitace a další podpůrné aktivity pro…

Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni – Prezentace projektu OPVVV „Cesty k inkluzi“ spojená s diskuzí Setkání studentů gymnázia v Plzni s koordinátorkou inkluze základní školy v Plzni, zástupkyní NNO a metodikem projektu za FPE ZČU

Studenti tříd vyššího gymnázia budou seznámeni s projektem FPE ZČU s názvem „Cesty k inkluzi“. Představeny budou jednotliví aktéři projektu . Následně proběhne diskuze o možnostech zapojení studentů do dobrovolnické činnosti v roli průvodců žáka. Akci pořádá Fakulta pedagogická ZČU jako garant projektu spolu…

Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni – Seminář na téma Inkluzivní vzdělávání spojený s diskuzí

Seminář je určen všem studentům FPE ZČU a učitelům z praxe. Posluchači budou seznámeni s projektem FPE ZČU s názvem „Cesty k inkluzi“, dále pak s východisky inkluzivního vzdělávání, se změnami paradigmatu v přístupu k žákům s potřebou podpůrných opatření a s legislativními změnami platnými od…

Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni – Představení projektu OPVVV „Cesty k Inkluzi“ a tisková konference spojená s diskuzí na téma inkluzivní vzdělávání

Kdy: 18. 10. 2016 od 13:30 – 15:00, FPE ZČU, Veleslavínova 42, místnost: VC 301 Projektový a řešitelský tým společně se zástupci partnerských institucí představí záměry a strategii projektu a účastníky seznámí s jeho plánovaným průběhem, očekávanými výstupy a přínosem….

Katedra pedagogiky FPE Západočeské univerzity v Plzni – Multikulturní setkání studentů programu Erasmus Mundus s žáky a učiteli ZŠ praktikující pedagogický přístup Začít spolu

Zahraniční studentky oboru Speciální a inkluzivní pedagogika navštíví Gymnázium Františka Křižíka a základní školu praktikující program Začít spolu v Plzni. V rámci setkání se studentky seznámí s jeho specifiky, účastní se náslechů ve škole a zapojí se do výuky ve 3. a 4….

Institut celoživotního vzdělávání MENDELU – Dobrá praxe ve školství aneb Jak s inkluzí nenarazit

Dobrá praxe ve školství aneb Jak s inkluzí nenarazit Kdy: 18. 10. 2016, 10:00 – 12:30 hod. Kde: Institut celoživotního vzdělávání MENDELU, Zemědělská 5, Brno Na semináři se posluchači dozví o teoretickém pozadí inkluzivního vzdělávání v ČR a jeho legislativním rámci, ale…

MŠ a ZŠ Vyškov, Letní pole – Inkluze na Letňáku

V rámci týdne bude škola realizovat nejrůznější aktivity zaměřené na inkluzi. Podrobně jednotlivé akce zde: T. Bařinová – „ Seznámení s jinými formami komunikace – Braillovo písmo, znaková řeč“. – 18. 10., ČJ, 6.A, 6.B S. Zemanová – „Motivační plakát…

Obchodní akademie – Jaké je to nevidět v Hradci Králové?

Studenti třetího ročníku si v rámci Týdne pro inkluzi vyzkouší aktivity, které je prakticky seznámí s potřebami žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejm. žáků se zrakovým postižením. Akce proběhne ve středu 19.10. během vyučování v ulicích Hradce Králové. Studentky si vyzkouší pocity…

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – Odborný seminář – podpůrná opatření

Pedagogická fakulta UP v Olomouci byla v letech 2013 – 2015 garantem přípravy Katalogu podpůrných opatření. Všechny části Katalogu podpůrných opatření je možno získat na www.vystupy.inkluze.upol.cz. Ve dnech 20.- 21. 10 se na Pedagogické fakultě UP v Olomouci uskuteční pracovní…

ZŠ Chotýšany – Podzimní zahrada

Podzimní zahrada je tvořivé odpoledne pro všechny žáky školy, pedagogy, asistenty pedagoga a rodiče. Společně vytvoří podzimní dekorace, vyberou, nejsladší a nejchutnější jablíčko, vyberou nejlepší výrobek z jablíček. Akce se koná 20. října 2016, školní zahrada ZŠ Chotýšany. www.skolachotysany.cz kontaktní…

Týden pro inkluzi v Tyršově ZŠ Brno

Členové školního parlamentu se rozhodli pro žáky celé školy uspořádat Týden pro inkluzi: 17. 10. – 21. 10. 2016. Akce se uskuteční v prostorách školy – Tyršova ZŠ Brno, Kuldova 38, Brno 615 00, www.zskuldova.cz/ Na každý den v týdnu si…

ČOSIV – Rozhovory s klíčovými aktéry ve vzdělávání

Celý týden (17-23.10.) budeme na webových stránkách průběžně publikovat rozhovory se zajímavými osobnostmi na téma inkluze – chystáme rozhovor s asistentem pedagoga, ředitelem školy, rozhovor k tématu poradenských zařízení, aj. Kontakt: martina.heryserova@cosiv.cz, www.cosiv.cz

Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. – Prezentace uživatele služby Podporované zaměstnávání na VOŠ Cheb

Pátek 21. 10. Prezentace uživatele služby Podporované zaměstnávání na VOŠ Cheb od 12:00 do 13:20 Místo: VOŠ Cheb, Hradební 62/2 Pro studenty i vyučující proběhne prezentace, kterou si připravil Marek Švihovec. Prezentovat bude jeho spolupráci s Rytmusem (podpora při zprostředkování…

Organizace Lumos + Národní parlament dětí a mládeže ČR – Workshop Fakta versus mýty o inkluzi

Workshop, který pořádá organizace Lumos společně s Národním parlamentem dětí a mládeže ČR se zaměřuje na jednotlivé aspekty inkluzivního vzdělávání. Cílem je představit žákům 7. a 8. tříd, co vlastně inkluze znamená pro ně a pro jejich spolužáky. Dává prostor…