Organizace Lumos + Národní parlament dětí a mládeže ČR – Workshop Fakta versus mýty o inkluzi

Workshop, který pořádá organizace Lumos společně s Národním parlamentem dětí a mládeže ČR se zaměřuje na jednotlivé aspekty inkluzivního vzdělávání. Cílem je představit žákům 7. a 8. tříd, co vlastně inkluze znamená pro ně a pro jejich spolužáky. Dává prostor…

MŠ ČERČANY – DRAKIÁDA

Společná DRAKIÁDA dětí a rodičů s mediální podporou rádia Blaník. Pozváni jsou i děti s rodiči z  I. stupně Základní školy v Čerčanech. So – 22.10. obec Čerčany (Na Bulánce) kontakt: Bc. Jiřina Oršlová, jirina.orslova@seznam.cz, tel:  776010974, web: www.mscercany.wz.cz

MŠ ČERČANY – POCHOD OKOLO CHLUMU

Celodopolední pěší túra dětí z Mateřské školy Čerčany, společně s integrovanými dětmi a jejich asistentkami. Přizveme rodiče i prarodiče a půjdeme po stopách lesních skřítků. Út – 18.10. obec Čerčany kontakt: Bc. Jiřina Oršlová, jirina.orslova@seznam.cz, tel:  776010974, web: www.mscercany.wz.cz

MŠ Čerčany – PODZIMNÍ MUZIKOTERAPIE A ARTIFILETIKA

Propojení dětí z šesti tříd v rámci inkluze pomocí hudby, výtvarného tvoření a pohybu. Integrované děti se dle svých možností zapojí se svými asistentkami do hrátek s vlastními výrazovými prostředky, hudebními nástroji, barvami a keramickou hlínou. Po – 17.10., Stř – 19.10.,…

ZŠ Tišnov – Den otevřených dveří

Aneb přijďte se podívat, jak se učíme u nás ve škole… Pátek 21. 10. , ZŠ náměstí 28. října Tišnov, 8.00-12.00 kontaktní osoba: PaeDdr. Radmila Zhořová, 736 773 269, zhorova@tisnov-zs28.cz

ZŠ Tišnov – Beseda s ředitelem PPP Brno p. Liborem Mikuláškem

Beseda s odborníkem z Pedagogické psychologické poradny Brno panem Liborem Mikuláškem na téma inkluze. středa 19.10. 2016 – ve sborovně školy ZŠ náměstí 28. října Tišnov kontakt: PaeDdr. Radmila Zhořová, zhorova@tisnov-zs28.cz

Společenské centrum Londýnská 30 – Panelová diskuze o kladech a záporech inluzivního vzdělávání

Moderovaná panelová diskuse s lidmi, kteří přicházejí do kontaktu s inkluzivním vzděláváním. Pozvaní hosté jsou: Hana Loderová (ředitelka ZŠ Elijáš praktikující inkluzivní vzdělávání), Tomáš Hečko (novinář, otec inkluzivně vzdělávané dcery), Štěpán Švarc (mladý muž, který prošel inkluzivním vzděláním). Moderuje Michal…

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity Liberec – Walking in my shoes-identita dětí vietnamského původu žijících v ČR – seminář + promítání filmu

Seminář zaměřený na inkluzi dětí s odlišným mateřským jazykem v předškolním vzdělávání. Seminář proběhne v rámci předmětového bloku Práce se sociokulturní odlišností v předškolní výchově. Součástí  semináře bude promítnutí dokumentárního filmu vytvořeného na PF TUL v rámci projektu grantové činnosti…

Pedagogická fakulta MU – Začleňování žáků se speciálními potřebami do škol má pozitivní výsledky

„Začleňování žáků se speciálními potřebami do škol má pozitivní výsledky“ Beseda pro studenty o inkluzivním vzdělávání dívky s Downovým syndromem. Studenti budou seznámeni s podmínkami vzdělávání a zkušenostmi z pohledu matky. Matka i dcera budou k dispozici pro dotazy studentů a diskusi. Přednáší :…

Instand, z.ú – Přednáška na střední pedagogické škole, gymnáziu a VOŠ Karlovy Vary

Přednáška zaměřená na doučování lidí s postižením, které ve škole probíhá. Studentky – dobrovolnice pravidelně každý týden doučují 5 žen a jednoho pána. Klienti dříve žili v DOZP, nyní bydlí samostatně s podporou Rytmusu. Přednášky se zúčastní samotné dobrovolnice a…

Pedagogická fakulta MU – Výuka ruského jazyka pro studenty se zrakovým postižením – přednáška

„Výuka ruského jazyka pro studenty se zrakovým postižením“ Přednáška o výuce ruského jazyka pro studenty se zrakovým postižením. Představena budou specifika osvojování ruského jazyka z pohledu didaktického i praktického, např. osvojení nové nelatinkové abecedy (psaná, tištěná a počítačově zpracovaná podoba). Přednášky…

Pedagogická fakulta MU + AGAPO, o.p.s. – Školou to začíná, ale nekončí, aneb bez práce nejsou koláče – seminář

„Školou to začíná, ale nekončí, aneb bez práce nejsou koláče“ – IVIV PdF MU a AGAPO, o.p.s. (Brno) Seminář se bude věnovat podpoře mladých lidí se speciálními vzdělávacími potřebami při vstupu do pracovního života. Cílem je představit nástroje, které mohou…

Katedra anglického jazyka PdF MU pro ZŠ Cyrilometodějská, Brno – FAME – Fun with American Music for Everyone, aneb Hudba nás spojuje – Music unites us

„FAME – Fun with American Music for Everyone, aneb Hudba nás spojuje – Music unites us“ – KAJ PdF MU pro ZŠ Cyrilometodějská (Brno) Workshop s hudbou, angličtinou a zábavou. Studenti katedry anglického jazyka a literatury PdF MU nabízí žákům 1….

Pedagogická fakulta MU – kurz: Společné vzdělávání v tělesné výchově pro děti mladšího a staršího věku

„Společné vzdělávání v tělesné výchově pro děti mladšího a staršího věku“ – katedra TV PdF MU ve spolupráci se SŠ F. D. Roosevelta pro tělesně postižené (Brno) Kurz CŽV je zaměřený na společné cvičení žáků se SVP a žáků intaktních v rámci…

Pedagogická fakulta MU – Dobrý učitel v inkluzivní třídě z pohledu studentů

„Dobrý učitel v inkluzivní třídě z pohledu studentů“ – katedra pedagogiky PdF MU (Brno) Aktivní a reflektující zapojení studentů v rámci několika předmětů společného základu s cílem reflektovat svoje pojetí dobrého učitele v inkluzivní třídě, zkušenosti a propojit teorii s…

Pedagogická fakulta MU – kurz: Úvod do aplikované behaviorální analýzy – přípravný kurz pro behaviorální techniky

„Úvod do aplikované behaviorální analýzy – přípravný kurz pro behaviorální techniky (RBTTM)“ – IVIV PdF MU (Brno) ve spolupráci s odborníky ze zahraničí (Slovensko, Velká Británie) Kurz CŽV představuje pohled behaviorální vědy na člověka, jeho chování a vztah k fyzickému a…

Pedagogická fakulta MU – Snadno srozumitelné informace pro lidi s mentálním postižením

„Snadno srozumitelné informace pro lidi s mentálním postižením“ Přednáška seznamuje se způsoby, jak přepisovat informace pro osoby s mentálním postižením do srozumitelné formy, o právech všech lidí na informace a o formách, jak je poskytovat. Součástí přednášky budou i témata…

Pedagogická fakulta MU a Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně – Jak se žije a studuje s… Tentokrát na téma autismus – filmový podvečer

„Jak se žije a studuje s… Tentokrát na téma autismus“ – IVIV PdF MU a ICV MENDELU (Brno) Filmový podvečer s besedou s člověkem s osobní zkušeností doplněný výstavou a knihami k tématu. Jedná se o první z cyklu podvečerů, které představí životy lidí s…

Pedagogická fakulta MU – seminář Integrovaný předmět – Didaktika + Praktický jazyk

„Integrovaný předmět – Didaktika + Praktický jazyk“  – KAJ PdF MU a ZŠ Horáckého nám. (Brno) Seminář je zaměřen na výuku didaktiky anglického jazyka. Jedná se o výuku praktického jazyka a didaktik, která probíhá integrovaně a zčásti v centrech aktivit…

ZŠ Květnového vítězství, Praha 4 – promítání filmu VŠICHNI SPOLU + beseda

ZŠ Květnového vítězství, Praha 4 promítne žákům 6. B a třídě 9. A  film Všichni spolu. Po filmu bude následovat beseda na toto téma s žáky obou tříd, kterou povede paní Hana Chalušová z iniciativy Fórum rodičů. KDY:  17.10. v…