ZŠ Šrámkova a ZŠ Havlíčkova Opava – společná akce ve škole

Žáci 8. r. ZŠ Šrámkova navštíví 20. 10. žáky ZŠ Havlíčkova Opava – ZŠ pro zdravotně postižené žáky a žáky s vadami řeči.  Během společné akce si děti vyzkouší aplikované pohybové aktivity pro žáky se ZP, sebeobsluhu bez zrakové kontroly…

Setkání lídrů iniciativy Úspěch pro každého žáka

Iniciativa Úspěch pro každého žáka pořádá v Týdnu pro inkluzi setkání lídrů ve vzdělávání. V úterý 18. října 2016 se v Centru současného umění DOX v Praze sejdou ti, kteří aktivně podporují a realizuji vizi úspěchu pro každého žáka ve svých organizacích i v rámci…

ZŠ Měcholupy – Jiný spolužák

ZŠ Měcholupy uspořádá 21. 10. projektový den. Žáci si zkusí, jak žijí děti a dospělí, kteří mají duševní, fyzický nebo psychický handicap. Budou vytvářet příběhy (esej) na téma „Budu dobrým kamarádem“. Vyzkouší si kreslit a malovat pusou, nohou, se zavázanýma…

ZŠ Měcholupy – DEN STROMŮ

Ve škole proběhne 20. 10. projektové vyučování –téma stromy se bude prolínat všemi předměty.  Během společného učení budou probíhat kolektivní výtvarné práce a besedy. ZŠ Měcholupy, Mgr. Helena Gondeková, https://www.zsmecholupy.cz/

ZŠ Měcholupy – Návštěva kina, dopravního hřiště, knihovny, plavání

ZŠ Měcholupy uspořádá 19.10. výlet do města Žatec. Žáci pojedou objednaným autobusem. Výletu se zúčastní i děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Mgr. Helena Gondeková, https://www.zsmecholupy.cz/  

ZŠ Měcholupy – Drakiáda 2016

ZŠ Měcholupy pořádá 18. 10. společnou akci s pozvanými žáky Logopedické ZŠ Měcholupy a s dětmi z MŠ Měcholupy. Smyslem akce je učit se pomáhat mladším zákům a dětem z MŠ. Akce proběhne na hřišti u  základní školy. Kontaktní osoba: …

ZŠ Měcholupy – Měcholupské DÝŇOBRANÍ a Měcholupské KOLÁČOBRANÍ

ZŠ Měcholupy pořádá 17.10.2016 v rámci Týdne pro inkluzi Měcholupské DÝŇOBRANÍ a Měcholupské KOLÁČOBRANÍ. Obě akce se prolínají. Účastní se: žáci naší školy, rodiče, přátelé školy. Program: 9, 00:  Slavnostní zahájení  Dýňobraní 2016,9-11,00-hod.: Dopoledne s dýněmi pro školy a školku obce Měcholupy. 14-14,30…

Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o.: Sleva 50 % na odborné publikace k Týdnu pro inkluzi 2016

Sleva na skupinu odborných publikací, která je zaměřena na žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (Žák s SVP – 3 publikace, Vzděláváme děti s SPU na 1. st. ZŠ – celkem 9 publikací) ve výši 50 %. Nákup bude aktivní pouze v Týdnu…

Meta, o.p.s. – Žáci s odlišným mateřským jazykem ve školách – příležitosti ke změně

V rámci Týdne pro inkluzi proběhne konference k tématu aktuálních podmínek pro pedagogickou práci s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v pražských školách. Součástí programu bude představení metodiky pro školní projekty i odborná diskuse k dopadům změny…

ZŠ a MŠ Slaná – Projektový den – „Přijďte pobejt“

V ZŠ a MŠ Slaná proběhne během Týdne pro inkluzi Projektový den ve spolupráci s SPC pro zrakově postižené v Liberci a Centrem zdravotně postižených Libereckého kraje.  ZŠ a MŠ Slaná je škola, která má s inkluzí velké zkušenosti. Děti…

MŠ Laudova – „Hrajeme si společně s pejsky“

Mateřská škola Laudova v Praze uspořádá v Týdnu pro inkluzi společnou akci všech dětí (z běžných tříd, ze speciálních tříd) s názvem“ Hrajeme si společně s pejsky“ během dopoledne dne 21.10.2016. Tato akce proběhne ve spolupráci s Policií ČR a bude obsahovat seznámení…

Nadace Open Society Found Praha + Awen Amenca – INKLUZE JE JEN JEDNA a ta je pro všechny

Rodiče za inkluzi ve spolupráci s hnutím Awen Amenca a Nadací Open Society Found Praha uspořádají informační seminář, setkání rodičů a podporovatelů inkluze. Chcete vědět více o změnách ve školství od letošního září? Můžete dostat radu jak od rodičů, kteří…

Setkání se seniory v mateřské škole DUHA

Mateřská škola DUHA uspořádá společné dopoledne pro seniory se zrakovým postižením z Domova Palata. Akce proběhne přímo v prostorách mateřské školy. Společně se bude zpívat, tvořit a povídat. Děti si vyzkouší zdravotní pomůcky a seznámí seniory se svými hračkami. Kontaktní…

MŠ DUHA a školička Člověk v tísni – společné odpoledne

V MŠ DUHA v Praze proběhne společné dopoledne s romskými dětmi z organizace Člověk v tísni o.p.s.  Děti budou společně tvořit, povídat si a vzájemně poznávat romskou a českou kulturu. Proběhne v Mateřské škole se spec.tř.DUHA, Trojdílná 1117, Praha 5…