Základní škola Zlín – Beseda ve školní družině

V Základní škole ve Zlíně proběhla Beseda ve školní družině s paní Helenou Hradílkovou, která si s dětmi povídala na téma „Jak se žije nevidomým.“ Kde: ZŠ Zlín, Okružní 4685, zsokruzni@zlinedu.cz, www.zsokruzni.zlinedu.cz Kdy: 17. 10. 2016 Kontaktní osoba: Mgr. Eva…

Katedra pedagogiky FPE Západočeské univerzity v Plzni – Multikulturní setkání studentů programu Erasmus Mundus s žáky a učiteli ZŠ praktikující pedagogický přístup Začít spolu

Zahraniční studentky oboru Speciální a inkluzivní pedagogika navštíví Gymnázium Františka Křižíka a základní školu praktikující program Začít spolu v Plzni. V rámci setkání se studentky seznámí s jeho specifiky, účastní se náslechů ve škole a zapojí se do výuky ve 3. a 4….

MŠ a ZŠ Vyškov, Letní pole – Inkluze na Letňáku

V rámci týdne bude škola realizovat nejrůznější aktivity zaměřené na inkluzi. Podrobně jednotlivé akce zde: T. Bařinová – „ Seznámení s jinými formami komunikace – Braillovo písmo, znaková řeč“. – 18. 10., ČJ, 6.A, 6.B S. Zemanová – „Motivační plakát…

Týden pro inkluzi v Tyršově ZŠ Brno

Členové školního parlamentu se rozhodli pro žáky celé školy uspořádat Týden pro inkluzi: 17. 10. – 21. 10. 2016. Akce se uskuteční v prostorách školy – Tyršova ZŠ Brno, Kuldova 38, Brno 615 00, www.zskuldova.cz/ Na každý den v týdnu si…

ČOSIV – Rozhovory s klíčovými aktéry ve vzdělávání

Celý týden (17-23.10.) budeme na webových stránkách průběžně publikovat rozhovory se zajímavými osobnostmi na téma inkluze – chystáme rozhovor s asistentem pedagoga, ředitelem školy, rozhovor k tématu poradenských zařízení, aj. Kontakt: martina.heryserova@cosiv.cz, www.cosiv.cz

Organizace Lumos + Národní parlament dětí a mládeže ČR – Workshop Fakta versus mýty o inkluzi

Workshop, který pořádá organizace Lumos společně s Národním parlamentem dětí a mládeže ČR se zaměřuje na jednotlivé aspekty inkluzivního vzdělávání. Cílem je představit žákům 7. a 8. tříd, co vlastně inkluze znamená pro ně a pro jejich spolužáky. Dává prostor…

MŠ Čerčany – PODZIMNÍ MUZIKOTERAPIE A ARTIFILETIKA

Propojení dětí z šesti tříd v rámci inkluze pomocí hudby, výtvarného tvoření a pohybu. Integrované děti se dle svých možností zapojí se svými asistentkami do hrátek s vlastními výrazovými prostředky, hudebními nástroji, barvami a keramickou hlínou. Po – 17.10., Stř – 19.10.,…

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity Liberec – Walking in my shoes-identita dětí vietnamského původu žijících v ČR – seminář + promítání filmu

Seminář zaměřený na inkluzi dětí s odlišným mateřským jazykem v předškolním vzdělávání. Seminář proběhne v rámci předmětového bloku Práce se sociokulturní odlišností v předškolní výchově. Součástí  semináře bude promítnutí dokumentárního filmu vytvořeného na PF TUL v rámci projektu grantové činnosti…

Pedagogická fakulta MU – Začleňování žáků se speciálními potřebami do škol má pozitivní výsledky

„Začleňování žáků se speciálními potřebami do škol má pozitivní výsledky“ Beseda pro studenty o inkluzivním vzdělávání dívky s Downovým syndromem. Studenti budou seznámeni s podmínkami vzdělávání a zkušenostmi z pohledu matky. Matka i dcera budou k dispozici pro dotazy studentů a diskusi. Přednáší :…

Pedagogická fakulta MU – kurz: Společné vzdělávání v tělesné výchově pro děti mladšího a staršího věku

„Společné vzdělávání v tělesné výchově pro děti mladšího a staršího věku“ – katedra TV PdF MU ve spolupráci se SŠ F. D. Roosevelta pro tělesně postižené (Brno) Kurz CŽV je zaměřený na společné cvičení žáků se SVP a žáků intaktních v rámci…

Pedagogická fakulta MU – seminář Integrovaný předmět – Didaktika + Praktický jazyk

„Integrovaný předmět – Didaktika + Praktický jazyk“  – KAJ PdF MU a ZŠ Horáckého nám. (Brno) Seminář je zaměřen na výuku didaktiky anglického jazyka. Jedná se o výuku praktického jazyka a didaktik, která probíhá integrovaně a zčásti v centrech aktivit…

ZŠ Květnového vítězství, Praha 4 – promítání filmu VŠICHNI SPOLU + beseda

ZŠ Květnového vítězství, Praha 4 promítne žákům 6. B a třídě 9. A  film Všichni spolu. Po filmu bude následovat beseda na toto téma s žáky obou tříd, kterou povede paní Hana Chalušová z iniciativy Fórum rodičů. KDY:  17.10. v…

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové – Novinky ve společném vzdělávání v roce 2016

PedF Univerzity Hradec Králové uspořádá seminář pro studenty oboru Učitelství pro 1. stupeň základních škol, který je zaměřen na základní seznámení s legislativními změnami ve společném vzdělávání. pondělí 17. 10., budova A Univerzity Hradec Králové (Hradecká 1227, učebna A19) čas:…

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové – O mýtech, představách a zkušenostech se společným vzděláváním

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové uspořádá diskusi s pracovníky běžných a speciálních škol na tématem inkluze, které je určena zejména pro studenty PdF UHK, ale také pro širší veřejnost. pondělí 17. 10. v budově A Univerzity Hradec Králové (Hradecká 1227,…

ZŠ Šaratice – Podzimní výtvarná dílnička

ZŠ v Šaraticích podnikne během Týdne pro inkluzi  Podzimní výtvarnou dílničku. Žáci budou společně vyrábět z podzimních přírodních materiálů různé dárky, kterými pak chtějí  udělat radost zaměstnancům školy. Výtvarná dílna bude zahrnovat i výrobu pexesa pro nevidomé děti. Akce proběhne…

ZŠ T.G. MASARYKA V MILOVICÍCH – Drakiáda v domově důchodců

ZŠ T.G.Masaryka Milovice se připojí k Týdnu pro inkluzi  „Drakiádou“ pro babičky a dědečky z domova důchodců. Akce proběhne dne 17.10.2016.  v Domově Na Zámku v Lysé nad Labem. Kontaktní osoba: Mgr. Jana Bezuchová, www.zsmilovice.cz

ZŠ T.G. MASARYKA V MILOVICÍCH – PROJEKTOVÝ TÝDEN NA TÉMA INKLUZE

ZŠ T.G.Masaryka uspořádá pro své žáky a žáky Domova Mladá společné aktivity. Žáci 1.ročníku si v rámci hodin TV zkusí na vlastní kůži jaké je to být nevidomým. Budou hrát hru „Na slepou bábu“, hry se zvukovým míčem. Druháčci budou…

ZŠ A MŠ Kamýk nad Vltavou – inkluzivní hodiny hudební výchovy

ZŠ a MŠ Kamýk nad Vltavou uskuteční během Týdne pro inkluzi inkluzivní hodiny hudební výchovy napříč různými ročníky. Společně budou zpívat, tancovat a doprovázet se na jednoduché hudební nástroje žáci speciálních tříd, kde jsou vyučováni děti s mentálními a kombinovanými…

I MY, o.p.s. – Rozhovory o inkluzi

Sdružení I MY, o.p.s. vydá v rámci Týdne pro inkluzi článek s výpovědí ped. pracovníků i rodičů, uživatelů služby rané péče o jejich osobní zkušenosti s inkluzí.

Pedagogická fakulta JU – Společné (inkluzivní) vzdělávání / Žák s potřebou podpůrných opatření ve škole – přednáška s diskuzí

Přednáška na téma společného (inkluzivního) vzdělávání, jeho legislativního uchopení, začleňování žáků se SVP. Otázka podpůrných opatření ve škole. Přednášející: PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. Datum: 17.10. od 13.30 do 15.00 Místo: Pedagogická fakulta JU, Dukelská 9, České Budějovice Kontakt: Marie Najmonová,…