Pedagogická fakulta JU – Koncept inkluze – přednáška s diskuzí

Přednáška a následná diskuze na téma „Koncept inkluze“ má za cíl objasnit myšlenku inkluzivního vzdělávání, její vznik a důvody, které nás vedou k inkluzivnímu – společnému vzdělávání. Přednášející: PaeDr. Helena Havlisová, Ph.D. Datum: 17.10. od 8:15 Místo konání: Pedagogická fakulta…

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity – přednáška s diskusí na téma „Role školních poradenských pracovišť ve společném (inkluzivním) vzdělávání

  Katedra pedagogiky a psychologie, PFJU chystá přednášku s diskusí na téma Role školních poradenských pracovišť ve společném (inkluzivním) vzdělávání. V rámci přednášky budou účastnici seznámeni s podporou, kterou může plně funkční ŠPP poskytnout pedagogickým pracovníkům školy, žákům a jejich…

ZŠ a MŠ Litvínov – Projektový týden inkluze

Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059 se bude věnovat tématu inkluze napříč vyučovacími předměty v rámci I. i II. stupně. Během třídnických hodin budou probíhat aktivity zaměřené na hraní rolí : jaké to je být … (nevidomý, neslyšící apod.)…

Fakulta tělesné výchovy a sportu UK – Co je to APA aneb v pohybu jinak – interaktivní seminář

Interaktivní seminář o různých typech zdravotního postižení bude zařazen do běžné výuky, ale otevřen širší veřejnosti.  Seminář povedou studenti ATVS OSP. Představení pojmu APA – aplikované pohybové aktivity (tedy tělesná výchova, sport a jiné pohybové aktivity osob se specifickými potřebami)…

Společná sportovní akce na ZŠ U Haldy

Dne 17. 10. 2016 se uskuteční společná sportovní akce na ZŠ U Haldy v Ostravě Hrabůvce. Do volejbalového a fotbalového turnaje se zapojí žáci místní školy a vyzvou své spolužáky z jiné ZŠ. ZŠ U Haldy vzdělává žáky se speciálními…

ZŠ Měcholupy – Měcholupské DÝŇOBRANÍ a Měcholupské KOLÁČOBRANÍ

ZŠ Měcholupy pořádá 17.10.2016 v rámci Týdne pro inkluzi Měcholupské DÝŇOBRANÍ a Měcholupské KOLÁČOBRANÍ. Obě akce se prolínají. Účastní se: žáci naší školy, rodiče, přátelé školy. Program: 9, 00:  Slavnostní zahájení  Dýňobraní 2016,9-11,00-hod.: Dopoledne s dýněmi pro školy a školku obce Měcholupy. 14-14,30…

Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o.: Sleva 50 % na odborné publikace k Týdnu pro inkluzi 2016

Sleva na skupinu odborných publikací, která je zaměřena na žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (Žák s SVP – 3 publikace, Vzděláváme děti s SPU na 1. st. ZŠ – celkem 9 publikací) ve výši 50 %. Nákup bude aktivní pouze v Týdnu…

ZŠ a MŠ Slaná – Projektový den – „Přijďte pobejt“

V ZŠ a MŠ Slaná proběhne během Týdne pro inkluzi Projektový den ve spolupráci s SPC pro zrakově postižené v Liberci a Centrem zdravotně postižených Libereckého kraje.  ZŠ a MŠ Slaná je škola, která má s inkluzí velké zkušenosti. Děti…

Nadace Open Society Found Praha + Awen Amenca – INKLUZE JE JEN JEDNA a ta je pro všechny

Rodiče za inkluzi ve spolupráci s hnutím Awen Amenca a Nadací Open Society Found Praha uspořádají informační seminář, setkání rodičů a podporovatelů inkluze. Chcete vědět více o změnách ve školství od letošního září? Můžete dostat radu jak od rodičů, kteří…