Základní škola Zlín – Beseda s panem Radkem Trlicou

Ve třídě IV. A a IV. B  proběhne beseda s panem Radkem Trlicou, který má zkušenosti s životem na vozíku. Kdy: 18. 10. 2016 kontaktní osoba: Mgr. Eva Prášková, 577 112 372, praskova.eva@zsokruzni.zlinedu.cz, https://www.zsokruzni.zlinedu.cz

Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni – Seminář na téma Inkluzivní vzdělávání spojený s diskuzí

Seminář je určen všem studentům FPE ZČU a učitelům z praxe. Posluchači budou seznámeni s projektem FPE ZČU s názvem „Cesty k inkluzi“, dále pak s východisky inkluzivního vzdělávání, se změnami paradigmatu v přístupu k žákům s potřebou podpůrných opatření a s legislativními změnami platnými od…

Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni – Představení projektu OPVVV „Cesty k Inkluzi“ a tisková konference spojená s diskuzí na téma inkluzivní vzdělávání

Kdy: 18. 10. 2016 od 13:30 – 15:00, FPE ZČU, Veleslavínova 42, místnost: VC 301 Projektový a řešitelský tým společně se zástupci partnerských institucí představí záměry a strategii projektu a účastníky seznámí s jeho plánovaným průběhem, očekávanými výstupy a přínosem….

Institut celoživotního vzdělávání MENDELU – Dobrá praxe ve školství aneb Jak s inkluzí nenarazit

Dobrá praxe ve školství aneb Jak s inkluzí nenarazit Kdy: 18. 10. 2016, 10:00 – 12:30 hod. Kde: Institut celoživotního vzdělávání MENDELU, Zemědělská 5, Brno Na semináři se posluchači dozví o teoretickém pozadí inkluzivního vzdělávání v ČR a jeho legislativním rámci, ale…

MŠ a ZŠ Vyškov, Letní pole – Inkluze na Letňáku

V rámci týdne bude škola realizovat nejrůznější aktivity zaměřené na inkluzi. Podrobně jednotlivé akce zde: T. Bařinová – „ Seznámení s jinými formami komunikace – Braillovo písmo, znaková řeč“. – 18. 10., ČJ, 6.A, 6.B S. Zemanová – „Motivační plakát…

Týden pro inkluzi v Tyršově ZŠ Brno

Členové školního parlamentu se rozhodli pro žáky celé školy uspořádat Týden pro inkluzi: 17. 10. – 21. 10. 2016. Akce se uskuteční v prostorách školy – Tyršova ZŠ Brno, Kuldova 38, Brno 615 00, www.zskuldova.cz/ Na každý den v týdnu si…

ČOSIV – Rozhovory s klíčovými aktéry ve vzdělávání

Celý týden (17-23.10.) budeme na webových stránkách průběžně publikovat rozhovory se zajímavými osobnostmi na téma inkluze – chystáme rozhovor s asistentem pedagoga, ředitelem školy, rozhovor k tématu poradenských zařízení, aj. Kontakt: martina.heryserova@cosiv.cz, www.cosiv.cz

MŠ ČERČANY – POCHOD OKOLO CHLUMU

Celodopolední pěší túra dětí z Mateřské školy Čerčany, společně s integrovanými dětmi a jejich asistentkami. Přizveme rodiče i prarodiče a půjdeme po stopách lesních skřítků. Út – 18.10. obec Čerčany kontakt: Bc. Jiřina Oršlová, jirina.orslova@seznam.cz, tel:  776010974, web: www.mscercany.wz.cz

Pedagogická fakulta MU – kurz: Společné vzdělávání v tělesné výchově pro děti mladšího a staršího věku

„Společné vzdělávání v tělesné výchově pro děti mladšího a staršího věku“ – katedra TV PdF MU ve spolupráci se SŠ F. D. Roosevelta pro tělesně postižené (Brno) Kurz CŽV je zaměřený na společné cvičení žáků se SVP a žáků intaktních v rámci…

Studentský spolek Agora a Pedagogická fakulta UK – Panelová diskuze na téma Inkluze

Srdečně vás zveme na panelovou diskuzi na téma inkluze. Diskuze proběhne v rámci Týdne pro inkluzi 2016 pořádaném společností Rytmus – od klienta k občanovi o.p.s. a to ve Velkém sále Pedagogické fakulty 18.10. v 18:30. Změnilo se zásadně od…

ZŠ Šaratice – Jiné formy komunikace, hraní rolí

Žáci si vyzkouší, jaké to je být nevidomý (chůze poslepu, využití pomůcek pro nevidomé, které vyrobí žáci ZŠ Šaratice) Znaková řeč – názorná ukázka základních znaků, žáci si vyzkouší znakovat, využití pomůcek pro znakování Braillovo písmo – seznámení žáky s…

Pedagogická fakulta MU – Inkluze v předškolním vzdělávání a v základním školství v Norsku – beseda

„Inkluze v předškolním vzdělávání a v základním školství v Norsku“ Beseda představuje zkušenosti pedagogů získané během návštěv norských mateřských škol a základní školy v září 2016 ve městě Drammen. Zaměřena bude na systémové otázky začleňování dětí se vzdělávacími problémy zapříčiněnými…

RYTMUS ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy – workshop pro studenty

Rytmus ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK v Praze připravuje společný workshop pro studenty dvouleté praktické školy Rooseveltova a  Pedagogické fakulty UK v Praze.  Jeho smyslem je sdílet téma, která je vlastní všem mladým lidem okolo „dvaceti“: kamarádství Budeme společně vytvářet…

Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem – 2×2 pro inkluzi- ve dvě hodiny, na dvě hodiny, dva moderátoři a dvě ředitelky inkluzivních škol

Pedagogická fakulta JEP v Ústí nad Labem Webové stránky: https://pf.ujep.cz Adresa: UJEP, Hoření 13, Ústí nad Labem Kontakt: Mgr. Ladislav Zilcher, ladislav.zilcher@gmail.com  Úterý 18. 10. 2016 Veřejná beseda – 2×2 pro inkluzi – ve dvě hodiny, na dvě hodiny, dva moderátoři…

Městská knihovna v Praze – divadelní představení

Městská knihovna v Praze zorganizuje pro děti divadelní představení dramatického souboru Gymnázia a SOŠ pro zrakově postižené – Praha 5, Radlická Název představení: Černý den na Tolštejně aneb veselé krveprolévání tamtéž Kdy: 18.10.2016 v 11:00 Kde: Ústřední knihovna MKP- dětské…

ZŠ T.G. MASARYKA V MILOVICÍCH – PROJEKTOVÝ TÝDEN NA TÉMA INKLUZE

ZŠ T.G.Masaryka uspořádá pro své žáky a žáky Domova Mladá společné aktivity. Žáci 1.ročníku si v rámci hodin TV zkusí na vlastní kůži jaké je to být nevidomým. Budou hrát hru „Na slepou bábu“, hry se zvukovým míčem. Druháčci budou…

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity – Asistence studentům se speciálními potřebami

Katedra speciální pedagogiky Ostravské univerzity pořádá workshop s názvem Asistence studentům se speciálními potřebami. V rámci tohoto workshopu se účastníci dozví informace o přístupech a komunikaci s osobami se speciálními potřebami a budou si moci vyzkoušet nejen aktivity s asistencí…

ZŠ A MŠ Kamýk nad Vltavou – inkluzivní hodiny hudební výchovy

ZŠ a MŠ Kamýk nad Vltavou uskuteční během Týdne pro inkluzi inkluzivní hodiny hudební výchovy napříč různými ročníky. Společně budou zpívat, tancovat a doprovázet se na jednoduché hudební nástroje žáci speciálních tříd, kde jsou vyučováni děti s mentálními a kombinovanými…

ZŠ a MŠ Litvínov – Projektový týden inkluze

Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059 se bude věnovat tématu inkluze napříč vyučovacími předměty v rámci I. i II. stupně. Během třídnických hodin budou probíhat aktivity zaměřené na hraní rolí : jaké to je být … (nevidomý, neslyšící apod.)…

Táborské mateřské školy přijdou na návštěvu do APLA Jižní Čechy

Organizace APLA Jížní Čechy se připojuje k Týdnu pro inkluzi. Na úterý 18. října 2016 pozvala některé třídy táborských mateřských škol. Děti budou soutěžit v úkolech, na kterých pracují děti s autismem. Pracovnice APLA Jižní Čechy mohou paní učitelkám poradit, jak lze rozpoznat…