ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12 – Návraty

ZŠ a MŠ ANGEL se připojuje k Týdnu pro inkluzi jednodenním projektem u příležitosti třicátého výročí školy, který je součástí celomodřanského festivalu s multikulturním podtextem : Ze mě my. V jeho rámci uskutečníme  v dopoledních hodinách čtyřicet tři dílen: hudebních, pohybových, dramatických, cestovatelských,…

Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni – Prezentace projektu OPVVV „Cesty k inkluzi“ spojená s diskuzí Setkání studentů gymnázia v Plzni s koordinátorkou inkluze základní školy v Plzni, zástupkyní NNO a metodikem projektu za FPE ZČU

Studenti tříd vyššího gymnázia budou seznámeni s projektem FPE ZČU s názvem „Cesty k inkluzi“. Představeny budou jednotliví aktéři projektu . Následně proběhne diskuze o možnostech zapojení studentů do dobrovolnické činnosti v roli průvodců žáka. Akci pořádá Fakulta pedagogická ZČU jako garant projektu spolu…

MŠ a ZŠ Vyškov, Letní pole – Inkluze na Letňáku

V rámci týdne bude škola realizovat nejrůznější aktivity zaměřené na inkluzi. Podrobně jednotlivé akce zde: T. Bařinová – „ Seznámení s jinými formami komunikace – Braillovo písmo, znaková řeč“. – 18. 10., ČJ, 6.A, 6.B S. Zemanová – „Motivační plakát…

Obchodní akademie – Jaké je to nevidět v Hradci Králové?

Studenti třetího ročníku si v rámci Týdne pro inkluzi vyzkouší aktivity, které je prakticky seznámí s potřebami žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejm. žáků se zrakovým postižením. Akce proběhne ve středu 19.10. během vyučování v ulicích Hradce Králové. Studentky si vyzkouší pocity…

Týden pro inkluzi v Tyršově ZŠ Brno

Členové školního parlamentu se rozhodli pro žáky celé školy uspořádat Týden pro inkluzi: 17. 10. – 21. 10. 2016. Akce se uskuteční v prostorách školy – Tyršova ZŠ Brno, Kuldova 38, Brno 615 00, www.zskuldova.cz/ Na každý den v týdnu si…

ČOSIV – Rozhovory s klíčovými aktéry ve vzdělávání

Celý týden (17-23.10.) budeme na webových stránkách průběžně publikovat rozhovory se zajímavými osobnostmi na téma inkluze – chystáme rozhovor s asistentem pedagoga, ředitelem školy, rozhovor k tématu poradenských zařízení, aj. Kontakt: martina.heryserova@cosiv.cz, www.cosiv.cz

MŠ Čerčany – PODZIMNÍ MUZIKOTERAPIE A ARTIFILETIKA

Propojení dětí z šesti tříd v rámci inkluze pomocí hudby, výtvarného tvoření a pohybu. Integrované děti se dle svých možností zapojí se svými asistentkami do hrátek s vlastními výrazovými prostředky, hudebními nástroji, barvami a keramickou hlínou. Po – 17.10., Stř – 19.10.,…

ZŠ Tišnov – Beseda s ředitelem PPP Brno p. Liborem Mikuláškem

Beseda s odborníkem z Pedagogické psychologické poradny Brno panem Liborem Mikuláškem na téma inkluze. středa 19.10. 2016 – ve sborovně školy ZŠ náměstí 28. října Tišnov kontakt: PaeDdr. Radmila Zhořová, zhorova@tisnov-zs28.cz

Pedagogická fakulta MU – kurz: Společné vzdělávání v tělesné výchově pro děti mladšího a staršího věku

„Společné vzdělávání v tělesné výchově pro děti mladšího a staršího věku“ – katedra TV PdF MU ve spolupráci se SŠ F. D. Roosevelta pro tělesně postižené (Brno) Kurz CŽV je zaměřený na společné cvičení žáků se SVP a žáků intaktních v rámci…

Pedagogická fakulta MU – Snadno srozumitelné informace pro lidi s mentálním postižením

„Snadno srozumitelné informace pro lidi s mentálním postižením“ Přednáška seznamuje se způsoby, jak přepisovat informace pro osoby s mentálním postižením do srozumitelné formy, o právech všech lidí na informace a o formách, jak je poskytovat. Součástí přednášky budou i témata…

Pedagogická fakulta MU a Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně – Jak se žije a studuje s… Tentokrát na téma autismus – filmový podvečer

„Jak se žije a studuje s… Tentokrát na téma autismus“ – IVIV PdF MU a ICV MENDELU (Brno) Filmový podvečer s besedou s člověkem s osobní zkušeností doplněný výstavou a knihami k tématu. Jedná se o první z cyklu podvečerů, které představí životy lidí s…

Rytmus a Quip v KC Kampa – workshop pro děti – „Jakou bych chtěl mít školu“

Rytmus zorganizuje společně s organizací Quip workshop pro děti – „Jakou bych chtěl mít školu“. Jak by měla podle dětí vypadat ideální škola pro všechny? Mohou se děti navzájem obohacovat tím, že se vzdělávají společně? Jaký by měl být učitel,…

Liga lidských práv – Odpoledne s Férovou školou

Pod záštitou organizace Liga lidských práv proběhne happening na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, kde se návštěvníci budou moci setkat s odborníky z oblasti vzdělávaní a budou s nimi moci diskutovat na téma inkluzivní vzdělávání. Dále zde děti z Ateliéru Studánka…

Pedagogická fakulta MU – Kurikulum pro všechny

„Kurikulum pro všechny“ Dvě přednášky seznamují s koncepcí upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, využitím podpůrných opatření v hodinách českého jazyka a na praktických ukázkách představí práci s žáky se specifickými poruchami učení na základní škole v hodinách českého jazyka. Přednáší: Ing. Renata…

ZŠ T.G. MASARYKA V MILOVICÍCH – PROJEKTOVÝ TÝDEN NA TÉMA INKLUZE

ZŠ T.G.Masaryka uspořádá pro své žáky a žáky Domova Mladá společné aktivity. Žáci 1.ročníku si v rámci hodin TV zkusí na vlastní kůži jaké je to být nevidomým. Budou hrát hru „Na slepou bábu“, hry se zvukovým míčem. Druháčci budou…

ZŠ A MŠ Kamýk nad Vltavou – inkluzivní hodiny hudební výchovy

ZŠ a MŠ Kamýk nad Vltavou uskuteční během Týdne pro inkluzi inkluzivní hodiny hudební výchovy napříč různými ročníky. Společně budou zpívat, tancovat a doprovázet se na jednoduché hudební nástroje žáci speciálních tříd, kde jsou vyučováni děti s mentálními a kombinovanými…

Pedagogická fakulta JU – Praxe inkluzivního vzdělávání v Norsku – přednáška

V rámci přednášky budou představeny zkušenosti z praxe s inkluzivním vzdělávání v Norsku, kde je koncept inkluzivního vzdělávání dlouhodobě praktikován. Přednášející: PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D., Katedra pedagogiky a psychologie , PFJU Datum: 19. 10. od 11:00 do 11:45 Místo konání: Pedagogická…

ZŠ a MŠ Litvínov – Projektový týden inkluze

Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059 se bude věnovat tématu inkluze napříč vyučovacími předměty v rámci I. i II. stupně. Během třídnických hodin budou probíhat aktivity zaměřené na hraní rolí : jaké to je být … (nevidomý, neslyšící apod.)…

ZŠ Karasova v Ostravě – Mariánských Horách – výtvarná kompozice společně s žáky z jiné ZŠ

Společná akce proběhne na ZŠ Karasova v Ostravě dne 19. 10. 2016.  Žáci z této školy se společně pokusí s žáky z jiné ZŠ o výtvarnou kompozici a pohybově ztvárnit myšlenku vzájemné pomoci a přátelství, a to nejen mezi školami,…

ZŠ Měcholupy – Návštěva kina, dopravního hřiště, knihovny, plavání

ZŠ Měcholupy uspořádá 19.10. výlet do města Žatec. Žáci pojedou objednaným autobusem. Výletu se zúčastní i děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Mgr. Helena Gondeková, https://www.zsmecholupy.cz/