INEX – Sdružení dobrovolných aktivit – mezinárodní dobrovolnické příležitosti v zahraničí a ČR pro lidi se znevýhodněním – setkání nad tématem Inkluzivní dobrovolnictví

Setkání nad tématem Inkluzivní dobrovolnictví a prezentace dobrovolnických příležitostí na mezinárodních projektech (workcampech) v zahraničí a ČR pro lidi se znevýhodněním. Sdílení zkušeností a promítání fotek letošní dobrovolnice Anny Krátké, která se letos v červenci zúčastnila workcampu ve Finsku. Dozvíte…

Návštěva žáků ze ZŠ speciální v běžné ZŠ ve Zlíně

ZŠ Okružní ve Zlíně se připravuje na návštěvu žáků ze ZŠ speciální Středová. Žáci ze speciální školy se zapojí do hodiny tělocviku a následně proběhne společné vyučování v jedné třídě. Kdy: 20. 10. 2016 Kontaktní osoba: Mgr. Eva Prášková, 577…

Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni + společnost MOŽNOSTI TU JSOU: Prezentace služeb obecně prospěšné společnosti MOŽNOSTI TU JSOU & diskuze se studenty FPE ZČU na téma začleňování osob s postižením na trh práce

MOŽNOSTI TU JSOU, o.p.s. podporuje vytváření nových pracovních míst, zaměstnává lidi s postižením a připravuje je na otevřený trh práce. Organizace provozuje sociální podnik Café Restaurantu Kačaba, ve kterém již řadu let probíhá program pracovní rehabilitace a další podpůrné aktivity pro…

MŠ a ZŠ Vyškov, Letní pole – Inkluze na Letňáku

V rámci týdne bude škola realizovat nejrůznější aktivity zaměřené na inkluzi. Podrobně jednotlivé akce zde: T. Bařinová – „ Seznámení s jinými formami komunikace – Braillovo písmo, znaková řeč“. – 18. 10., ČJ, 6.A, 6.B S. Zemanová – „Motivační plakát…

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – Odborný seminář – podpůrná opatření

Pedagogická fakulta UP v Olomouci byla v letech 2013 – 2015 garantem přípravy Katalogu podpůrných opatření. Všechny části Katalogu podpůrných opatření je možno získat na www.vystupy.inkluze.upol.cz. Ve dnech 20.- 21. 10 se na Pedagogické fakultě UP v Olomouci uskuteční pracovní…

Týden pro inkluzi v Tyršově ZŠ Brno

Členové školního parlamentu se rozhodli pro žáky celé školy uspořádat Týden pro inkluzi: 17. 10. – 21. 10. 2016. Akce se uskuteční v prostorách školy – Tyršova ZŠ Brno, Kuldova 38, Brno 615 00, www.zskuldova.cz/ Na každý den v týdnu si…

ČOSIV – Rozhovory s klíčovými aktéry ve vzdělávání

Celý týden (17-23.10.) budeme na webových stránkách průběžně publikovat rozhovory se zajímavými osobnostmi na téma inkluze – chystáme rozhovor s asistentem pedagoga, ředitelem školy, rozhovor k tématu poradenských zařízení, aj. Kontakt: martina.heryserova@cosiv.cz, www.cosiv.cz

Společenské centrum Londýnská 30 – Panelová diskuze o kladech a záporech inluzivního vzdělávání

Moderovaná panelová diskuse s lidmi, kteří přicházejí do kontaktu s inkluzivním vzděláváním. Pozvaní hosté jsou: Hana Loderová (ředitelka ZŠ Elijáš praktikující inkluzivní vzdělávání), Tomáš Hečko (novinář, otec inkluzivně vzdělávané dcery), Štěpán Švarc (mladý muž, který prošel inkluzivním vzděláním). Moderuje Michal…

Instand, z.ú – Přednáška na střední pedagogické škole, gymnáziu a VOŠ Karlovy Vary

Přednáška zaměřená na doučování lidí s postižením, které ve škole probíhá. Studentky – dobrovolnice pravidelně každý týden doučují 5 žen a jednoho pána. Klienti dříve žili v DOZP, nyní bydlí samostatně s podporou Rytmusu. Přednášky se zúčastní samotné dobrovolnice a…

Pedagogická fakulta MU – Výuka ruského jazyka pro studenty se zrakovým postižením – přednáška

„Výuka ruského jazyka pro studenty se zrakovým postižením“ Přednáška o výuce ruského jazyka pro studenty se zrakovým postižením. Představena budou specifika osvojování ruského jazyka z pohledu didaktického i praktického, např. osvojení nové nelatinkové abecedy (psaná, tištěná a počítačově zpracovaná podoba). Přednášky…

Pedagogická fakulta MU + AGAPO, o.p.s. – Školou to začíná, ale nekončí, aneb bez práce nejsou koláče – seminář

„Školou to začíná, ale nekončí, aneb bez práce nejsou koláče“ – IVIV PdF MU a AGAPO, o.p.s. (Brno) Seminář se bude věnovat podpoře mladých lidí se speciálními vzdělávacími potřebami při vstupu do pracovního života. Cílem je představit nástroje, které mohou…

Pedagogická fakulta MU – kurz: Společné vzdělávání v tělesné výchově pro děti mladšího a staršího věku

„Společné vzdělávání v tělesné výchově pro děti mladšího a staršího věku“ – katedra TV PdF MU ve spolupráci se SŠ F. D. Roosevelta pro tělesně postižené (Brno) Kurz CŽV je zaměřený na společné cvičení žáků se SVP a žáků intaktních v rámci…

CENTRUM AKROPOLIS V UHERSKÉM HRADIŠTI – Metodický den – inovativní metody práce v MŠ, 1. stupni ZŠ, školních družinách

Metodický den přiblíží význam smyslového vnímání pro všestranný rozvoj schopností dětí. Ukáže, jak mohou vést deficity v smyslovém vnímání k problémům v chování, k oslabení pozornosti nebo k dílčím deficitům poznávacích funkcí. Přiblíží účastníkům možnosti využití multisenzorického prostředí (Snoezelen) pro…

ZŠ ŠARATICE – Slohová práce „Jak být dobrým přítelem?“

V základní škole v Šaraticích budou psát žáci 8. a 9. třídy slohovou práci na téma „Jak být dobrým přítelem?“, „Můj jiný spolužák“, aj. Kdy: 20. 10. 2016 kontakt: Andrea Doležalová, andolsar@gmail.com, https://www.zssaratice.cz      

DIVADLO POLÁRKA a DIVADLO ALDENTE BRNO uvede komponovaný večer s názvem BÝT ČI NEBÝT spolu?

V rámci Týdne pro inkluzi v Divadle Polárka v Brně pořádá Divadlo Aldente komponovaný večer s divadelně-inkluzivním titulem Být či nebýt SPOLU? Ve čtvrtek 20. října v 17:30. Čeká nás: Výstava figurín v siluetách lidí s Downovým syndromem, které boří…

ZŠ T.G. MASARYKA V MILOVICÍCH – PROJEKTOVÝ TÝDEN NA TÉMA INKLUZE

ZŠ T.G.Masaryka uspořádá pro své žáky a žáky Domova Mladá společné aktivity. Žáci 1.ročníku si v rámci hodin TV zkusí na vlastní kůži jaké je to být nevidomým. Budou hrát hru „Na slepou bábu“, hry se zvukovým míčem. Druháčci budou…

ZŠ A MŠ Kamýk nad Vltavou – inkluzivní hodiny hudební výchovy

ZŠ a MŠ Kamýk nad Vltavou uskuteční během Týdne pro inkluzi inkluzivní hodiny hudební výchovy napříč různými ročníky. Společně budou zpívat, tancovat a doprovázet se na jednoduché hudební nástroje žáci speciálních tříd, kde jsou vyučováni děti s mentálními a kombinovanými…

Pedagogická fakulta JU – Děti s ADHD ve třídě ZŠ – aktuální trendy v přístupu k ADHD; seminář a workshop

Vzdělávací aktivita se bude týkat aktuálních možností  péče o děti s ADHD a způsobů, jak je zařadit do práce ve třídě, a to v návaznosti na podpůrná opatření. V rámci workshopu bude nabídnuta ukázka toho, jak lze představené metody zařadit…

ZŠ a MŠ Litvínov – Projektový týden inkluze

Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059 se bude věnovat tématu inkluze napříč vyučovacími předměty v rámci I. i II. stupně. Během třídnických hodin budou probíhat aktivity zaměřené na hraní rolí : jaké to je být … (nevidomý, neslyšící apod.)…

Fakulta tělesné výchovy a sportu UK – Co je to APA aneb v pohybu jinak – interaktivní seminář

Interaktivní seminář o různých typech zdravotního postižení bude zařazen do běžné výuky, ale otevřen širší veřejnosti.  Seminář povedou studenti ATVS OSP. Představení pojmu APA – aplikované pohybové aktivity (tedy tělesná výchova, sport a jiné pohybové aktivity osob se specifickými potřebami)…