ZŠ Šrámkova a ZŠ Havlíčkova Opava – společná akce ve škole

Žáci 8. r. ZŠ Šrámkova navštíví 20. 10. žáky ZŠ Havlíčkova Opava – ZŠ pro zdravotně postižené žáky a žáky s vadami řeči.  Během společné akce si děti vyzkouší aplikované pohybové aktivity pro žáky se ZP, sebeobsluhu bez zrakové kontroly…

ZŠ Měcholupy – DEN STROMŮ

Ve škole proběhne 20. 10. projektové vyučování –téma stromy se bude prolínat všemi předměty.  Během společného učení budou probíhat kolektivní výtvarné práce a besedy. ZŠ Měcholupy, Mgr. Helena Gondeková, https://www.zsmecholupy.cz/

Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o.: Sleva 50 % na odborné publikace k Týdnu pro inkluzi 2016

Sleva na skupinu odborných publikací, která je zaměřena na žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (Žák s SVP – 3 publikace, Vzděláváme děti s SPU na 1. st. ZŠ – celkem 9 publikací) ve výši 50 %. Nákup bude aktivní pouze v Týdnu…

Meta, o.p.s. – Žáci s odlišným mateřským jazykem ve školách – příležitosti ke změně

V rámci Týdne pro inkluzi proběhne konference k tématu aktuálních podmínek pro pedagogickou práci s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v pražských školách. Součástí programu bude představení metodiky pro školní projekty i odborná diskuse k dopadům změny…