Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni – Seminář na téma „Inkluzivní vzdělávání: mediální obraz a realita“

Seminář je určen studentům v programu celoživotního vzdělávání. Studenti společně zhlédnou videoukázky a další vzorky mediálních zpráv k tématu inkluze a budou individuálně, skupinově i hromadně analyzovat a diskutovat možné efekty těchto zpráv v odborné i laické veřejnosti s cílem…

MŠ a ZŠ Vyškov, Letní pole – Inkluze na Letňáku

V rámci týdne bude škola realizovat nejrůznější aktivity zaměřené na inkluzi. Podrobně jednotlivé akce zde: T. Bařinová – „ Seznámení s jinými formami komunikace – Braillovo písmo, znaková řeč“. – 18. 10., ČJ, 6.A, 6.B S. Zemanová – „Motivační plakát…

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – Odborný seminář – podpůrná opatření

Pedagogická fakulta UP v Olomouci byla v letech 2013 – 2015 garantem přípravy Katalogu podpůrných opatření. Všechny části Katalogu podpůrných opatření je možno získat na www.vystupy.inkluze.upol.cz. Ve dnech 20.- 21. 10 se na Pedagogické fakultě UP v Olomouci uskuteční pracovní…

Týden pro inkluzi v Tyršově ZŠ Brno

Členové školního parlamentu se rozhodli pro žáky celé školy uspořádat Týden pro inkluzi: 17. 10. – 21. 10. 2016. Akce se uskuteční v prostorách školy – Tyršova ZŠ Brno, Kuldova 38, Brno 615 00, www.zskuldova.cz/ Na každý den v týdnu si…

ČOSIV – Rozhovory s klíčovými aktéry ve vzdělávání

Celý týden (17-23.10.) budeme na webových stránkách průběžně publikovat rozhovory se zajímavými osobnostmi na téma inkluze – chystáme rozhovor s asistentem pedagoga, ředitelem školy, rozhovor k tématu poradenských zařízení, aj. Kontakt: martina.heryserova@cosiv.cz, www.cosiv.cz

Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. – Prezentace uživatele služby Podporované zaměstnávání na VOŠ Cheb

Pátek 21. 10. Prezentace uživatele služby Podporované zaměstnávání na VOŠ Cheb od 12:00 do 13:20 Místo: VOŠ Cheb, Hradební 62/2 Pro studenty i vyučující proběhne prezentace, kterou si připravil Marek Švihovec. Prezentovat bude jeho spolupráci s Rytmusem (podpora při zprostředkování…

Organizace Lumos + Národní parlament dětí a mládeže ČR – Workshop Fakta versus mýty o inkluzi

Workshop, který pořádá organizace Lumos společně s Národním parlamentem dětí a mládeže ČR se zaměřuje na jednotlivé aspekty inkluzivního vzdělávání. Cílem je představit žákům 7. a 8. tříd, co vlastně inkluze znamená pro ně a pro jejich spolužáky. Dává prostor…

MŠ Čerčany – PODZIMNÍ MUZIKOTERAPIE A ARTIFILETIKA

Propojení dětí z šesti tříd v rámci inkluze pomocí hudby, výtvarného tvoření a pohybu. Integrované děti se dle svých možností zapojí se svými asistentkami do hrátek s vlastními výrazovými prostředky, hudebními nástroji, barvami a keramickou hlínou. Po – 17.10., Stř – 19.10.,…

ZŠ Tišnov – Den otevřených dveří

Aneb přijďte se podívat, jak se učíme u nás ve škole… Pátek 21. 10. , ZŠ náměstí 28. října Tišnov, 8.00-12.00 kontaktní osoba: PaeDdr. Radmila Zhořová, 736 773 269, zhorova@tisnov-zs28.cz

Katedra anglického jazyka PdF MU pro ZŠ Cyrilometodějská, Brno – FAME – Fun with American Music for Everyone, aneb Hudba nás spojuje – Music unites us

„FAME – Fun with American Music for Everyone, aneb Hudba nás spojuje – Music unites us“ – KAJ PdF MU pro ZŠ Cyrilometodějská (Brno) Workshop s hudbou, angličtinou a zábavou. Studenti katedry anglického jazyka a literatury PdF MU nabízí žákům 1….

Pedagogická fakulta MU – kurz: Společné vzdělávání v tělesné výchově pro děti mladšího a staršího věku

„Společné vzdělávání v tělesné výchově pro děti mladšího a staršího věku“ – katedra TV PdF MU ve spolupráci se SŠ F. D. Roosevelta pro tělesně postižené (Brno) Kurz CŽV je zaměřený na společné cvičení žáků se SVP a žáků intaktních v rámci…

DIVADLO POLÁRKA V BRNĚ – Příběhy přes bariéry

Divadlo Polárka se významným způsobem zapojilo do Týdne pro inkluzi a pořádá během akce tématický program od 20. – 23. 10., který zahrnuje několik představení, panelovou diskusi, workshop, výstavu. V storytellingové inscenaci vystupují 3 herci upoutaní na invalidní vozík a…

FÓRUM RODIČŮ – Storyteling aneb Živé vyprávění O INKLUZI

Fórum rodičů pořádá ve spolupráci s KC Kampa akci s názvem Storyteling aneb Živé vyprávění. Společně s Martinem Hakem budou mít účastníci skvělou možnost příběh slyšet, představovat si, ale také doopravdy prožít. KDY: 21. 10, v 19 h Kde:  ve…

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví v Brandýse nad Labem – Setkání rodinných příslušníků pečujících o děti a dospělé s handicapem

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví v Brandýse nad Labem  se k Týdnu pro inkluzi připojí vlastní akcí. V pátek 21. října 2016 od 17.30 hodin v Ateliéru 6tej smysl (Maxe Švabinského 117, Stará Boleslav) se bude konat setkání rodinných příslušníků…

ZŠ T.G. MASARYKA V MILOVICÍCH – PROJEKTOVÝ TÝDEN NA TÉMA INKLUZE

ZŠ T.G.Masaryka uspořádá pro své žáky a žáky Domova Mladá společné aktivity. Žáci 1.ročníku si v rámci hodin TV zkusí na vlastní kůži jaké je to být nevidomým. Budou hrát hru „Na slepou bábu“, hry se zvukovým míčem. Druháčci budou…

ZŠ A MŠ Kamýk nad Vltavou – inkluzivní hodiny hudební výchovy

ZŠ a MŠ Kamýk nad Vltavou uskuteční během Týdne pro inkluzi inkluzivní hodiny hudební výchovy napříč různými ročníky. Společně budou zpívat, tancovat a doprovázet se na jednoduché hudební nástroje žáci speciálních tříd, kde jsou vyučováni děti s mentálními a kombinovanými…

Rytmus Střední Čechy – Taneční a společenské chování

Rytmus Střední Čechy pořádá v rámci Týdne pro inkluzi akci s názvem Taneční lekce s výukou společenského chování. Kde: Akce proběhne ve společenském sálu Kulturního domu Kdy: 21.10.2016  

ZŠ a MŠ Litvínov – Projektový týden inkluze

Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059 se bude věnovat tématu inkluze napříč vyučovacími předměty v rámci I. i II. stupně. Během třídnických hodin budou probíhat aktivity zaměřené na hraní rolí : jaké to je být … (nevidomý, neslyšící apod.)…

Organizace QUIP – Kurz Profil na jednu stránku pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Organizace Quip zrealizuje v Brně pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity kurz Profil na jednu stránku.  Během kurzu se studenti seznámí s nástrojem, který velice účinně napomáhá při začleňování dětí i dospělých. Kurz je určen výhradně studentům Pedagogické fakulty MU….

ZŠ Měcholupy – Jiný spolužák

ZŠ Měcholupy uspořádá 21. 10. projektový den. Žáci si zkusí, jak žijí děti a dospělí, kteří mají duševní, fyzický nebo psychický handicap. Budou vytvářet příběhy (esej) na téma „Budu dobrým kamarádem“. Vyzkouší si kreslit a malovat pusou, nohou, se zavázanýma…