ČOSIV – Rozhovory s klíčovými aktéry ve vzdělávání

Celý týden (17-23.10.) budeme na webových stránkách průběžně publikovat rozhovory se zajímavými osobnostmi na téma inkluze – chystáme rozhovor s asistentem pedagoga, ředitelem školy, rozhovor k tématu poradenských zařízení, aj. Kontakt: martina.heryserova@cosiv.cz, www.cosiv.cz

MŠ ČERČANY – DRAKIÁDA

Společná DRAKIÁDA dětí a rodičů s mediální podporou rádia Blaník. Pozváni jsou i děti s rodiči z  I. stupně Základní školy v Čerčanech. So – 22.10. obec Čerčany (Na Bulánce) kontakt: Bc. Jiřina Oršlová, jirina.orslova@seznam.cz, tel:  776010974, web: www.mscercany.wz.cz

DIVADLO POLÁRKA V BRNĚ – Bratři Lví srdce

Divadlo Polárka se významným způsobem zapojilo do Týdne pro inkluzi a ve spolupráci s Divadlem Aldente Brno pořádá od 20. – 23. 10. tématický program, který zahrnuje několik představení, panelovou diskusi, workshopy a výstavu. Příběh Bratři Lví srdce je podle…

SDRUŽENÍ ROZTOČ – KURZ MOZAIKOVÁNÍ pro děti i dospělé

V rámci Týdne pro inkluzi proběhne ve sdružení Roztoč kurz Mozaikování v sobotu 22. 10. 2016, který povede lektorka MgA. Magdalena Kracík Štorkánová. Na akci jsou pozváni žáci a jejich rodiče ze základní školy a praktické školy Roosveltova. Dílna je…

Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o.: Sleva 50 % na odborné publikace k Týdnu pro inkluzi 2016

Sleva na skupinu odborných publikací, která je zaměřena na žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (Žák s SVP – 3 publikace, Vzděláváme děti s SPU na 1. st. ZŠ – celkem 9 publikací) ve výši 50 %. Nákup bude aktivní pouze v Týdnu…