Děti z MŠ Duha navštívily Domov pro seniory Palata

Naše mateřská škola již dlouho spolupracuje s domovem pro zrakově postižené seniory Palata.  Děti se při poslední návštěvě v rámci  „Týdne pro inkluzi“ dozvěděly, jak se žije lidem se zrakovým ale i tělesným handicapem. Vyzkoušely si simulační brýle, hmatové obrázky, vyzkoušely…

V MŠ DUHA v Košířích proběhlo setkání s dětmi ze školičky Člověka v tísni

Setkání s dětmi z organizace Člověk v tísni proběhlo v naší mateřské školce . Děti se zapojily do běžného dopoledního programu. Výsledkem je dohoda  pravidelné spolupráce naší školky a dětí z předškolky z Člověka v tísni.

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci zrealizovala odborný seminář na téma Podpůrná opatření

Seminář se uskutečnil ve čtvrtek a pátek 20. – 21. 10. na Pedagogické fakultě na Žižkově n. 5 v Olomouci. Přítomno bylo cca 30 účastníků, kteří diskutovali možnosti využití Katalogu podpůrných opatření pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Bylo…

V KC Kampa proběhl workshop pro děti, který vedly pracovnice Rytmusu

Ve středu v TÝDNU PRO INKLUZI vymýšlely děti z mateřských a základních škol ideální školu snů, která bude bezpečná a podnětná pro všechny děti. Workshop  uspořádal Rytmus ve spolupráci s Komunitním centrem Kampa v domečku Salla Terrena. Video můžete vidět…

Nakladatelství Dr. Raabe se zapojilo do akce organizace Rytmus Týden pro inkluzi

Nabídli jsme speciální balíček publikací s tématem inkluze se slevou 50 %. Nákupem tohoto balíčku v týdnu 17. – 23. 10. 2016 mohli ušetřit naši zákazníci 1 709 Kč. Propagovali jsme na webu a sociálních sítích. Nabídku využili 3 zákazníci.

Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uspořádala veřejnou debatu 2×2 pro inkluzi

Akce probíhala v Aule PF UJEP. Zúčastnilo se na 90 posluchačů s odborné i laické veřejnosti. Čestným hostem byl i pan děkan PF, doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D., čím celou ještě povýšil. Akce byla financována z projektu Škola pro všechny….

Základní škola a Mateřská škola Slaná zorganizovala projektový den s názvem „Přijďte pobejt“

Projektový den „ Přijďte pobejt“ . Akce konaná v rámci Týdne pro inkluzi. ZŠ a MŠ Slaná – Jak to proběhlo 17.10. 2016 8,15 Zahájení akce, úvodní slovo 8,30 – 9,00 Smyslové hry ve třídách Děti si vyzkouší hraní rolí dítěte…

Na FTVS proběhly dva interaktivní semináře na téma: „Co je to APA aneb pohyb jinak“

V rámci Týdne pro inkluzi 2016 na UK FTVS proběhly dva interaktivní semináře na téma „Co je to APA aneb pohyb jinak“, které se zabývaly tělesnou výchovou a sportem a možnostmi jejich adaptace pro jedince se specifickými potřebami.   Dohromady…

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit – mezinárodní dobrovolnické příležitosti v zahraničí a ČR pro lidi se znevýhodněním

Mezinárodní dobrovolnické příležitosti v zahraničí a ČR pro lidi se znevýhodněním 20.10.2016 – 21:00 Impact Hub Praha Foto album Akce se konala v rámci setkání dobrovolníků organizace INEX – Sdružení dobrovolných aktivit. Náplní večera byla především evaluace dobrovolnických zkušeností uplynulé…

Rytmus a Pedagogická fakulta UK zorganizovaly workshop pro studenty dvou škol

TÝDEN PRO INKLUZI NA TÉMA KAMARÁDSTVÍ Dne 18. 10. se sešli studenti Dvouleté praktické školy – Lycea a studenti Pedagogické fakulty UK na společném workshopu. Setkání mladých lidí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy proběhlo ve skvělé atmosféře: „Bylo to velmi…

Divadlo Kampa – Jaroslav Dušek debatoval o inkluzi ve svém pořadu Duše K s Pavlou Baxovou a Michaelou Antalíkovou

V neděli 16.10. se k TÝDNU PRO INKLUZI připojilo DIVADLO KAMPA. Jaroslav Dušek zvesela besedoval s Pavlou Baxovou a Míšou Antalíkovou o společném vzdělávání. Debata bude k dispozici online na youtube kanále Divadla. Kontakt: Agáta Dušková, produkce, tel: 776 771…

Rytmus se zúčastnil pravidelné akce „Dvorky“ na Pedagogické fakultě UK

Dne 13. 10. se  Anna Kaucká a Poradci Rytmusu Martina a Tomáš zúčastnili pravidelné akce DVORKY na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity. V příjemné atmosféře tam prezentovali program TÝDNE PRO INKLUZI, který probíhal od 17. října do 23. října 2016 v…