ZŠ A MŠ Kamýk nad Vltavou – inkluzivní hodiny hudební výchovy

ZŠ a MŠ Kamýk nad Vltavou uskuteční během Týdne pro inkluzi inkluzivní hodiny hudební výchovy napříč různými ročníky. Společně budou zpívat, tancovat a doprovázet se na jednoduché hudební nástroje žáci speciálních tříd, kde jsou vyučováni děti s mentálními a kombinovanými postižením a žáci běžných tříd. Inkluzivní vyučování probíhá v této škole již mnoho let a to především ve výchovách – výtvarná, hudební, tělesná a pracovní výchova.