ZŠ Měcholupy – Návštěva kina, dopravního hřiště, knihovny, plavání

ZŠ Měcholupy uspořádá 19.10. výlet do města Žatec. Žáci pojedou objednaným autobusem. Výletu se zúčastní i děti ze sociálně znevýhodněných rodin.

Mgr. Helena Gondeková, https://www.zsmecholupy.cz/