ZŠ a MŠ Litvínov – Projektový týden inkluze

Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059 se bude věnovat tématu inkluze napříč vyučovacími předměty v rámci I. i II. stupně. Během třídnických hodin budou probíhat aktivity zaměřené na hraní rolí : jaké to je být … (nevidomý, neslyšící apod.) . V jazykové komunikaci budou žáci psát práce na téma „Jak by mi bylo, kdybych byl …“, a seznámí se s různými formami komunikace (Braillovo písmo, znaková řeč). Při tělesné výchově si žáci vyzkouší běžné aktivity se zavázanýma očima nebo nohama a zahrají si netradiční sportovní hry – Bränball, Goalball. V ostatních předmětech budou žáci seznamováni s technologiemi a kompenzačními pomůckami, které pomáhají lidem s postižením. Proběhne exkurze na výstavu „Neviditelná“ v Praze.