Fakulta tělesné výchovy a sportu UK – Co je to APA aneb v pohybu jinak – interaktivní seminář

Interaktivní seminář o různých typech zdravotního postižení bude zařazen do běžné výuky, ale otevřen širší veřejnosti.  Seminář povedou studenti ATVS OSP.

Představení pojmu APA – aplikované pohybové aktivity (tedy tělesná výchova, sport a jiné pohybové aktivity osob se specifickými potřebami)

Možnost vyzkoušet si pohybové aktivity přizpůsobené různým druhům zdravotního znevýhodnění (handbike, vozík, ozvučené míče pro zrakově postižené).

Kde? UK FTVS, Praha, J. Martino 31, Praha 6 (učebny, případně veřejné prostory fakulty – chodby, dvůr)

Kdy?

Pondělí: 17. 10. 10,45 – 12, 30, učebna U 16

Čtvrtek: 20. 10., 9,15 – 10, 45, posluchárna P 8

 

Odborná garance: PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D., varekova(a)ftvs.cuni.cz

Katedra ZTV TVL, UK FTVS