Pedagogická fakulta Ostravské univerzity – Asistence studentům se speciálními potřebami

Katedra speciální pedagogiky Ostravské univerzity pořádá workshop s názvem Asistence studentům se speciálními potřebami. V rámci tohoto workshopu se účastníci dozví informace o přístupech a komunikaci s osobami se speciálními potřebami a budou si moci vyzkoušet nejen aktivity s asistencí spojené, ale také budou mít možnost zažít si znevýhodnění „na vlastní kůži“. Workshop je spojen s prohlídkou Centra Pyramida pro podporu studentům se specifickými potřebami na Ostravské univerzitě.

Workshop se koná dne 18. 10. 2016 v budově Pedagogické fakulty Ostravské univerzity (ul. Mlýnská 5, Ostrava) a to ve dvou bězích. První běh se uskuteční od 9 do 11 hodin na učebně č. 202 (kapacita 20 účastníků), druhý běh se uskuteční od 14 do 16 hodin na učebně č. 301 (kapacita 30 účastníků). Z důvodu omezené kapacity je nutné svou účast předem nahlásit níže uvedeným kontaktním osobám.

Kontaktní osoby: Mgr. Hana Novohradská, email: hana.novohradska@osu.cz, Mgr. Igor Hampl, Ph.D., email: igor.hampl@osu.cz

www.osu.cz