ZŠ T.G. MASARYKA V MILOVICÍCH – PROJEKTOVÝ TÝDEN NA TÉMA INKLUZE

ZŠ T.G.Masaryka uspořádá pro své žáky a žáky Domova Mladá společné aktivity. Žáci 1.ročníku si v rámci hodin TV zkusí na vlastní kůži jaké je to být nevidomým. Budou hrát hru „Na slepou bábu“, hry se zvukovým míčem. Druháčci budou v rámci VV malovat pusou, nohou – vyzkouší si tělesné postižení, třeťáci a čtvrťáci zahrají pantomimu, vyrobí pohádku v Braillově písmu. Pátý ročník shlédne film, o kterém budou žáci diskutovat. Šestý, sedmý, osmý ročník bude společně s klienty Domova Mladá vyrábět podzimní výzdobu chodeb školy a domova. Devátý ročník pořádá „Drakiádu“ pro domov důchodců. Vše proběhne v týdnu od 17.10. do 23.10.2016, ZŠ T.G.M.Milovice, Mgr. Jana Bezuchová, www.zsmilovice.cz