SDRUŽENÍ ROZTOČ – KURZ MOZAIKOVÁNÍ pro děti i dospělé

V rámci Týdne pro inkluzi proběhne ve sdružení Roztoč kurz Mozaikování v sobotu 22. 10. 2016, který povede lektorka MgA. Magdalena Kracík Štorkánová. Na akci jsou pozváni žáci a jejich rodiče ze základní školy a praktické školy Roosveltova. Dílna je otevřená všem dalším zájemcům.

odkaz na akci i s přihláškou: https://www.roztoc.cz/nabidka-akci/891-mozaikovani/