DIVALO KAMPA V PRAZE – DUŠE K – tentokrát o inkluzi s Pavlou Baxovou a Michaelou Antalíkovou

Poutavé vyprávění Jaroslava Duška v Divadle Kampa a jeho hostů s besedou s diváky tentokrát o inkluzi.

16.10. od 19:30 v Divadle Kampa

Co je to inkluze? Týká se jen škol? Nebo celé společnosti? Jsou naše obavy ze začleňování lidí z odlišného sociokulturního prostředí či lidí s postižením reflexí našich vlastních předsudků?
Poznávat a přijímat lidi s nejrůznějšími odlišnostmi je výzva pro nás všechny. Naše reakce na ně ukazují míru naší otevřenosti vůči rozmanitosti a jinakosti. O společném vzdělávání, obavách z inkluze, způsobech výuky a vnitřních postojích učitelů, dětí a rodičů. O Týdnu pro inkluzi, který má napomoci setkávání a poznávání odlišností a podpořit předávání zkušeností učitelů, kteří děti ve svých třídách začleňují s těmi, které to teprve čeká. O tom, že je důležité vnímat člověka a jeho potenciál, nikoli jen jeho postižení či znevýhodnění s Michaelou Antalíkovou a Pavlou Baxovou z organizace Rytmus.

vstupenka 250,- Kč

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE V PROGRAMU DIVADLA ZDE.