Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové – O mýtech, představách a zkušenostech se společným vzděláváním

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové uspořádá diskusi s pracovníky běžných a speciálních škol na tématem inkluze, které je určena zejména pro studenty PdF UHK, ale také pro širší veřejnost.

pondělí 17. 10. v budově A Univerzity Hradec Králové (Hradecká 1227, učebna A1):

čas: 9:15 – 12:00

kontaktní osoba: PhDr. Pavel Zikl, Ph.D., pavel.zikl@uhk.cz

Pořádá Ústav primární a preprimární edukace a Katedra speciální pedagogiky a logopedie PdF UHK