Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové – Novinky ve společném vzdělávání v roce 2016

PedF Univerzity Hradec Králové uspořádá seminář pro studenty oboru Učitelství pro 1. stupeň základních škol, který je zaměřen na základní seznámení s legislativními změnami ve společném vzdělávání.

pondělí 17. 10., budova A Univerzity Hradec Králové (Hradecká 1227, učebna A19)

čas: 12:30 – 14:00

kontaktní osoba: PhDr. Pavel Zikl, Ph.D., pavel.zikl@uhk.cz