Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem – 2×2 pro inkluzi- ve dvě hodiny, na dvě hodiny, dva moderátoři a dvě ředitelky inkluzivních škol

Pedagogická fakulta JEP v Ústí nad Labem

Webové stránky: https://pf.ujep.cz

Adresa: UJEP, Hoření 13, Ústí nad Labem

Kontakt: Mgr. Ladislav Zilcher, ladislav.zilcher@gmail.com

 Úterý 18. 10. 2016

Veřejná beseda – 2×2 pro inkluzi – ve dvě hodiny, na dvě hodiny, dva moderátoři a dvě ředitelky inkluzivních škol, od 14:00 – 16:00, aula budovy UJEP

Veřejná beseda s dvěma moderátory z univerzity JEP v Ústí nad Labem (dr. Zdeněk Svoboda a Mgr. Ladislav Zilcher) a dvěma ředitelkami inkluzivních škol (Mgr. Jitka Topičová a Mgr. Marie Gottfriedová) na otázky, které jsou spojené s praxí v inkluzivně orientovaných školách. Problémy s jinakostí? S hodnocením? S kázní či zdroji? Jak se tedy ta „inkluze“ dělá, jak to vypadá a co pro to může udělat ředitel školy?