RYTMUS ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy – workshop pro studenty

Rytmus ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK v Praze připravuje společný workshop pro studenty dvouleté praktické školy Rooseveltova a  Pedagogické fakulty UK v Praze.  Jeho smyslem je sdílet téma, která je vlastní všem mladým lidem okolo „dvaceti“: kamarádství

Budeme společně vytvářet myšlenkovou mapu a hledat odpovědi na otázky: Co pro nás znamená mít kamaráda, kamarádku? Jak se skamarádit?

Věříme, že téma „kamarádství“ je společné všem mladým lidem bez rozdílu!

Kdy: 18. 10. od 9:30 – 11:00

Kde: Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 47/4, 116 39 Praha 1- Nové Město

Kontaktní osoba: David Rygel, david.rygel@rytmus.org, tel: 733 640 449