Pedagogická fakulta MU – Kurikulum pro všechny

„Kurikulum pro všechny“

Dvě přednášky seznamují s koncepcí upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, využitím podpůrných opatření v hodinách českého jazyka a na praktických ukázkách představí práci s žáky se specifickými poruchami učení na základní škole v hodinách českého jazyka.

Přednáší: Ing. Renata Votavová, NÚV Praha; PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Praha

Datum: středa 19.10.2016

Místo a čas: Pedagogická fakulta MU, Brno, Poříčí 9, uč. 50; od 11:10-13:45

Kontaktní osoba: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D. (PdF MU, Brno); klimova@ped.muni.cz, www.ped.muni.cz

Volně přístupné