CENTRUM AKROPOLIS V UHERSKÉM HRADIŠTI – Metodický den – inovativní metody práce v MŠ, 1. stupni ZŠ, školních družinách

Metodický den přiblíží význam smyslového vnímání pro všestranný rozvoj schopností dětí. Ukáže, jak mohou vést deficity v smyslovém vnímání k problémům v chování, k oslabení pozornosti nebo k dílčím deficitům poznávacích funkcí. Přiblíží účastníkům možnosti využití multisenzorického prostředí (Snoezelen) pro rozvoj smyslového vnímání, relaxace a začlenění dětí se speciálními výchovně-vzdělávacími potřebami do kolektivu. Na bude možné potkat odborníky, kteří se tématu dlouhodobě věnují. Účastníci budou mít možnost zažít pobyt v multisenzorické místnosti a vyzkoušet si aktivity se senzorickými pomůckami.

Setkání se uskuteční v termínu 20. října 2016 v prostorách Vzdělávacího, rodinného a dobrovolnického centra Akropolis na ulici Stará Tenice 1195 v Uherském Hradišti.

https://www.akropolis-uh.cz/metodicky-den-inovativni-metody-prace-v-materskych-skolach-1473445358

Kontaktní osoba: Dagmar Mega, lektorka,  dagmar.mega@akropolis-uh.cz, telefon: 605 273 426.