ZŠ Šaratice – Jiné formy komunikace, hraní rolí

Žáci si vyzkouší, jaké to je být nevidomý (chůze poslepu, využití pomůcek pro nevidomé, které vyrobí žáci ZŠ Šaratice)

Znaková řeč – názorná ukázka základních znaků, žáci si vyzkouší znakovat, využití pomůcek pro znakování

Braillovo písmo – seznámení žáky s braillovou abecedou

Termín: 18.10. 2016

Kontaktní osoba: Silvie Bartošová, tel. 732 877 193, e-mail: bartos.silvie@seznam.cz