Studentský spolek Agora a Pedagogická fakulta UK – Panelová diskuze na téma Inkluze

Srdečně vás zveme na panelovou diskuzi na téma inkluze. Diskuze proběhne v rámci Týdne pro inkluzi 2016 pořádaném společností Rytmus – od klienta k občanovi o.p.s. a to ve Velkém sále Pedagogické fakulty 18.10. v 18:30.

Změnilo se zásadně od 1. 9. vzdělávání v ČR?
Má začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pozitivní nebo negativní vliv na jejich spolužáky?
Jsou učitelé na jejich začleňování dostatečně připraveni?
Jak si v tomto ohledu vede Česká republika v porovnání s jinými zeměmi?

Na tyto a další otázky budou odpovídat naši hosté. Pozvání přijali:
Michaela Antalíková, Rytmus o.p.s.
doc. PaeDr. Vanda Hájková Ph.D., katedra Speciální pedagogiky PedF UK
Mgr. Jan Korda, ředitel MŠ a ZŠ Lyčková náměstí

Moderátor:
Veronika Müllerová, studentka katedry Speciální pedagogiky PedF UK

Vstupné zdarma, občerstvení v ceně 🙂

Kontakt: projekty@spolek-agora.cz
Webové stránky: www.spolek-agora.cz; https://www.facebook.com/events/1794858520730759/