Katedra anglického jazyka PdF MU pro ZŠ Cyrilometodějská, Brno – FAME – Fun with American Music for Everyone, aneb Hudba nás spojuje – Music unites us

FAME – Fun with American Music for Everyone, aneb Hudba nás spojuje – Music unites us“ – KAJ PdF MU pro ZŠ Cyrilometodějská (Brno)

Workshop s hudbou, angličtinou a zábavou. Studenti katedry anglického jazyka a literatury PdF MU nabízí žákům 1. stupně ZŠ workshop, při kterém budou zpívat a učit žáky písničky v angličtině. Ty jsou choreograficky zpracované tak, aby žákům usnadnily porozumění. Na této základní škole se vzdělává množství žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří budou do aktivit rovněž začleněni.

Students from the Department of English Language and Literature are going to do a workshop for primary school children where they will sing and teach the children songs in English which are choreographed to help the children understand. They will visit a school which has a large number of children with special learning needs and the children will be involved throughout. 

Datum: pátek 21.10.2016

Místo a čas: ZŠ Cyrilometodějská, Brno, v dopolední výuce

Kontaktní osoba: Ailsa Randall, M.A. (PdF MU, Brno)