Pedagogická fakulta MU – kurz: Společné vzdělávání v tělesné výchově pro děti mladšího a staršího věku

„Společné vzdělávání v tělesné výchově pro děti mladšího a staršího věku“ – katedra TV PdF MU ve spolupráci se SŠ F. D. Roosevelta pro tělesně postižené (Brno)

Kurz CŽV je zaměřený na společné cvičení žáků se SVP a žáků intaktních v rámci tělesné výchovy. Cílem kurzu je seznámení s jednotlivými druhy vyrovnávacích cvičení, psychomotorickými zdravotně zaměřenými aktivitami, netradičními pohybovými aktivitami, tanečně-pohybovou výchovou a drobnými hrami. Stěžejní součástí kurzu jsou praktické ukázky.

Termín: 24.10.2016

Místo a čas: Pedagogická fakulta MU, Brno, Poříčí 7, tělocvična; od 14-18h. (prezence od 13:30)

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D. (PdF MU)

Přihlášení nutné, více informací na: https://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/kurzy