Pedagogická fakulta MU – Dobrý učitel v inkluzivní třídě z pohledu studentů

„Dobrý učitel v inkluzivní třídě z pohledu studentů“ – katedra pedagogiky PdF MU (Brno)

Aktivní a reflektující zapojení studentů v rámci několika předmětů společného základu s cílem reflektovat svoje pojetí dobrého učitele v inkluzivní třídě, zkušenosti a propojit teorii s praxí.

Studenti mají za úkol zpracovat esej, se kterou bude pracováno v předmětech společného základu (úvod do pedagogiky a psychologie, seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie, teorie a metodika výchovy). Pohled studentů na profesi pedagoga v inkluzivní třídě bude reflektován i v předmětu sebezkušenostní příprava na profesi v navazujícím ročníku. Cílem bude také komparovat toto studentské pojetí s prvními zkušenostmi z praxí ve druhém ročníku studia po absolvování asistentských praxí. Analýza esejí o dobrém učiteli bude zaměřena na prvky inkluzivního přístupu.

Termín: v průběhu semestru podzim 2016 i následujících semestrů

Kontaktní osoba: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (PdF MU)