Pedagogická fakulta MU – kurz: Úvod do aplikované behaviorální analýzy – přípravný kurz pro behaviorální techniky

„Úvod do aplikované behaviorální analýzy – přípravný kurz pro behaviorální techniky (RBTTM)“ – IVIV PdF MU (Brno) ve spolupráci s odborníky ze zahraničí (Slovensko, Velká Británie)

Kurz CŽV představuje pohled behaviorální vědy na člověka, jeho chování a vztah k fyzickému a sociálnímu prostředí. Kurz se věnuje teorii aplikované behaviorální analýzy (ABA) i její aplikaci v praxi. Absolventi porozumí základním metodám a technikám měření chování, postupům při učení adaptivních dovedností a redukci problémového chování. Techniky ABA se uplatňují v přirozeném prostředí, včetně školy, nejčastěji při práci s lidmi s PAS a jinými neurovývojovými poruchami.

Termíny: říjen-listopad 2016

Přednášející: Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA; prof. Michael Keenan, PhD., BCBA-D; prof. Karola Dillenburger, Ph.D., BCBA-D

Kapacita kurzu pro podzim 2016 je naplněna, přihlášení možné na jaro 2017: https://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/kurzy