Pedagogická fakulta MU – seminář Integrovaný předmět – Didaktika + Praktický jazyk

„Integrovaný předmět – Didaktika + Praktický jazyk“  – KAJ PdF MU a ZŠ Horáckého nám. (Brno)

Seminář je zaměřen na výuku didaktiky anglického jazyka. Jedná se o výuku praktického jazyka a didaktik, která probíhá integrovaně a zčásti v centrech aktivit (https://clanky.rvp.cz/clanek/c/J/7603/prace-v-centrech-aktivit.html/). Představeny budou zkušenosti s využitím center a s inkluzí.

Semináře se zúčastní: Mgr. Ivana Melichárková (ZŠ Horáckého nám., Brno)

Datum: pondělí 17.10.2016

Místo a čas: Pedagogická fakulta MU, Poříčí 9, uč. 57; od 9:20-11:55h.

Kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Oaklandová (PdF MU)

Seminář je určen pouze studentům AJ PdF MU, výuka bude probíhat v angličtině, vstup hosta bude v češtině