Pedagogická fakulta MU – Začleňování žáků se speciálními potřebami do škol má pozitivní výsledky

„Začleňování žáků se speciálními potřebami do škol má pozitivní výsledky“

Beseda pro studenty o inkluzivním vzdělávání dívky s Downovým syndromem. Studenti budou seznámeni s podmínkami vzdělávání a zkušenostmi z pohledu matky. Matka i dcera budou k dispozici pro dotazy studentů a diskusi.

Přednáší : Dagmar Pekařová

Datum: 17. 10. 2016

Místo a čas: Pedagogická fakulta MU, Poříčí 9, uč. 66; od 14:50-16:30h.

Kontaktní osoba: PhDr. Ilona Fialová, Ph.D. (PdF MU)

Seminář je určen studentům speciální pedagogiky.