Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity Liberec – Walking in my shoes-identita dětí vietnamského původu žijících v ČR – seminář + promítání filmu

Seminář zaměřený na inkluzi dětí s odlišným mateřským jazykem v předškolním vzdělávání. Seminář proběhne v rámci předmětového bloku Práce se sociokulturní odlišností v předškolní výchově.
Součástí  semináře bude promítnutí dokumentárního filmu vytvořeného na PF TUL v rámci projektu grantové činnosti TUL:  ,,Walking in my shoes“-film o identitě dětí vietnamského původu vyrůstajících v České republice.
Dokument bude doplněn přednáškou a diskuzí se studenty na téma  začleňování dětí vietnamského původu v předškolním vzdělávání-význam kulturní senzitivity na straně učitele mateřské školy. Film je v českém znění s anglickými titulky.

Místo konání: Technická univerzita, FP, budova G, 3. patro, místnost G 313

Datum konání: 17. 10.  od 14:20-15:55

Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Hubertová, Katedra pedagogiky a psychologie, lucie.hubertova@tul.cz, Lucie Hubertová 604 637 446