Organizace Lumos + Národní parlament dětí a mládeže ČR – Workshop Fakta versus mýty o inkluzi

Workshop, který pořádá organizace Lumos společně s Národním parlamentem dětí a mládeže ČR se zaměřuje na jednotlivé aspekty inkluzivního vzdělávání. Cílem je představit žákům 7. a 8. tříd, co vlastně inkluze znamená pro ně a pro jejich spolužáky. Dává prostor pro diskusi o nejasnostech, obavách a snaží se vyvrátit mýty, které kolem inkluze panují. Děti si také na kazuisticie vyzkoušejí vytvořit inkluzivní plán pro konkrétní dítě.

17. 10. Základní škola Brno, Horácké náměstí