Týden pro inkluzi v Tyršově ZŠ Brno

Členové školního parlamentu se rozhodli pro žáky celé školy uspořádat Týden pro inkluzi: 17. 10. – 21. 10. 2016.

Akce se uskuteční v prostorách školy – Tyršova ZŠ Brno, Kuldova 38, Brno 615 00, www.zskuldova.cz/

Na každý den v týdnu si připraví jinou aktivitu zaměřenou na jedno z možných zdrav. postižení. Např. tematické malování ústy či nohou, hledání a hádání obsahu hmatových krabic po škole, zvukový kvíz prostřednictvím šk. rozhlasu, celoškolní „ztráta řeči“ ve vyhrazené přestávce apod.

kontaktní osoby: Radana Standardová + Pavlína Sochorová, posta@zskuldova.cz