Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – Odborný seminář – podpůrná opatření

Pedagogická fakulta UP v Olomouci byla v letech 2013 – 2015 garantem přípravy Katalogu podpůrných opatření. Všechny části Katalogu podpůrných opatření je možno získat na www.vystupy.inkluze.upol.cz. Ve dnech 20.- 21. 10 se na Pedagogické fakultě UP v Olomouci uskuteční pracovní setkání tvůrců této komplexní metodiky poskytování podpůrných opatření dětem, žákům a studentům se zdravotním postižením a potřebou podpory z jiných než zdravotních důvodů.

Na setkání budou diskutovat tvůrce jednotlivých částí Katalogu podpůrných opatření. Zaměří se na využitelnost Katalogu a jeho případnou aktualizaci.