Obchodní akademie – Jaké je to nevidět v Hradci Králové?

Studenti třetího ročníku si v rámci Týdne pro inkluzi vyzkouší aktivity, které je prakticky seznámí s potřebami žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejm. žáků se zrakovým postižením. Akce proběhne ve středu 19.10. během vyučování v ulicích Hradce Králové.

Studentky si vyzkouší pocity při naprosté nevidomosti – v klapkách se projdou spolu se svými průvodci po městě. Od svého vyučujícího se dozví základní informace o principu pohybu s orientační bílou holí a prakticky si vše vyzkouší. Poté se pokusí najít variantu cesty z místa A do B, zamyslí se nad architektonickými bariérami pro nevidomé žáky a porovnají je s potřebami osob připoutaných na invalidní vozík. Během zážitkového dopoledne se během exkurze ve Zvukové knihovně pro nevidomé a slabozraké Knihovny města Hradce Králové seznámí s možnostmi zpřístupnění knih nevidomým a slabozrakým a s některými kompenzačními pomůckami pro tuto skupinu. Vyzkouší si také čtení Braillova bodového písma.

Mgr. Klára Bydžovská, www.oahk.cz

kontaktní osoba: Mgr. Klára Bydžovská, 604 126 233, bydzovska@oahk.cz