Institut celoživotního vzdělávání MENDELU – Dobrá praxe ve školství aneb Jak s inkluzí nenarazit

Dobrá praxe ve školství aneb Jak s inkluzí nenarazit

Kdy: 18. 10. 2016, 10:00 – 12:30 hod.

Kde: Institut celoživotního vzdělávání MENDELU, Zemědělská 5, Brno

Na semináři se posluchači dozví o teoretickém pozadí inkluzivního vzdělávání v ČR a jeho legislativním rámci, ale zazní i příklady dobré praxe přímo od pedagogických pracovníků středních škol, ve kterých již inkluze zdárně probíhá. Na závěr bude prostor na otázky o všem, co Vám v oblasti inkluzivního vzdělávání není úplně jasné.

Vstup je volný pro studenty, pedagogické pracovníky i odbornou veřejnost.

Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Monika Vrtělová; E-mail: monika.vrtelova@mendelu.cz; Tel.: 545135229

https://icv.mendelu.cz/poradenske-centrum