Katedra pedagogiky FPE Západočeské univerzity v Plzni – Multikulturní setkání studentů programu Erasmus Mundus s žáky a učiteli ZŠ praktikující pedagogický přístup Začít spolu

Zahraniční studentky oboru Speciální a inkluzivní pedagogika navštíví Gymnázium Františka Křižíka a základní školu praktikující program Začít spolu v Plzni. V rámci setkání se studentky seznámí s jeho specifiky, účastní se náslechů ve škole a zapojí se do výuky ve 3. a 4. třídách ZŠ. Žáci budou mít možnost seznámit se studentkami, konverzovat s nimi v angličtině a dozvědět se o jejich rodných zemích. S učiteli budou studentky diskutovat o možnostech naplňování inkluzivního vzdělávání v ČR a v zahraničí.

Akci pořádá Katedra pedagogiky FPE ZČU ve spolupráci s Katedrou speciální pedagogiky PEDF UK.

Kdy: Pondělí 17 . 10. 2016

Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Káňová, Ph.D., kanova@kpg.zcu.cz