Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni – Představení projektu OPVVV „Cesty k Inkluzi“ a tisková konference spojená s diskuzí na téma inkluzivní vzdělávání

Kdy: 18. 10. 2016 od 13:30 – 15:00, FPE ZČU, Veleslavínova 42, místnost: VC 301

Projektový a řešitelský tým společně se zástupci partnerských institucí představí záměry a strategii projektu a účastníky seznámí s jeho plánovaným průběhem, očekávanými výstupy a přínosem. Na akci budou pozvání sociální aktéři z řad magistrátu města Plzně, Plzeňského kraje, základních škol, školských poradenských zařízení a organizací občanské společnosti z Plzně a Plzeňského kraje. Nad akcí převzala záštitu školní inspektorka paní Mgr. Ivana Bartošová.

Akci pořádá Fakulta pedagogická ZČU jako garant projektu spolu se sedmi partnerskými běžnými základními školami a jednou neziskovou organizací.

Řešitel projektu: PhDr. Josef Slowík, Ph.D., metodici projektu: Mgr. Šárka Káňová, Ph.D. a Markéta Zachová, Ph.D., Katedra pedagogiky, PFE ZČU

Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Káňová, Ph.D., mobil: 608-181-260, kanova@kpg.zcu.cz