Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni – Seminář na téma Inkluzivní vzdělávání spojený s diskuzí

Seminář je určen všem studentům FPE ZČU a učitelům z praxe. Posluchači budou seznámeni s projektem FPE ZČU s názvem „Cesty k inkluzi“, dále pak s východisky inkluzivního vzdělávání, se změnami paradigmatu v přístupu k žákům s potřebou podpůrných opatření a s legislativními změnami platnými od 1. 9. 2016. Studenti se dále setkají se zástupci partnerské ZŠ a NNO, seznámí se s možnostmi jejich vlastního zapojení do projektu, např. v pozici Průvodců žáků.

Seminář vedou: PhDr. Josef Slowík, Ph.D., Mgr. Markéta Zachová, Ph.D. a Mgr. Šárka Káňová, Ph.D., Katedra pedagogiky, PFE ZČU

Čas a místo konání: 18.10. 2016, 15:45 – 17:00, FPE ZČU, Chodské nám. 1, učebna CH204

Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Káňová, Ph.D., mobil: 608-181-260, kanova@kpg.zcu.cz