Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni – Prezentace projektu OPVVV „Cesty k inkluzi“ spojená s diskuzí Setkání studentů gymnázia v Plzni s koordinátorkou inkluze základní školy v Plzni, zástupkyní NNO a metodikem projektu za FPE ZČU

Studenti tříd vyššího gymnázia budou seznámeni s projektem FPE ZČU s názvem „Cesty k inkluzi“. Představeny budou jednotliví aktéři projektu . Následně proběhne diskuze o možnostech zapojení studentů do dobrovolnické činnosti v roli průvodců žáka.

Akci pořádá Fakulta pedagogická ZČU jako garant projektu spolu s Masarykovou ZŠ v Plzni a Diakonií ČCE – Středisko Západní Čechy.

Čas a místo konání: ST 19.10. 2016, 8:00 – 12:00 Církevní gymnázium Plzeň

kontaktní osoba: Mgr. Šárka Káňová, Ph.D., mobil: 608-181-260, kanova@kpg.zcu.cz