Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni + společnost MOŽNOSTI TU JSOU: Prezentace služeb obecně prospěšné společnosti MOŽNOSTI TU JSOU & diskuze se studenty FPE ZČU na téma začleňování osob s postižením na trh práce

MOŽNOSTI TU JSOU, o.p.s. podporuje vytváření nových pracovních míst, zaměstnává lidi s postižením a připravuje je na otevřený trh práce. Organizace provozuje sociální podnik Café Restaurantu Kačaba, ve kterém již řadu let probíhá program pracovní rehabilitace a další podpůrné aktivity pro lidi s postižením. V Kačabě pracují jako pracovníci obchodního provozu a pod vedením instruktorů zlepšují své pracovní a sociální dovednosti, čímž zvyšují šanci na získání a udržení si místa na otevřeném trhu práce. S nalezením pracovních míst jim pomáhá tzv. tranzitní program.

Akci pořádá Fakulta pedagogická ZČU spolu s obecně prospěšnou společností MOŽNOSTI TU JSOU.

Čas a místo konání: ČT 20.10. 2016, 9:20 – 11:00, FPE ZČU, Chodské nám. 1, učebna CH203

Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Káňová, Ph.D., mobil: 608-181-260, kanova@kpg.zcu.cz