Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni – Seminář na téma „Inkluzivní vzdělávání: mediální obraz a realita“

Seminář je určen studentům v programu celoživotního vzdělávání. Studenti společně zhlédnou videoukázky a další vzorky mediálních zpráv k tématu inkluze a budou individuálně, skupinově i hromadně analyzovat a diskutovat možné efekty těchto zpráv v odborné i laické veřejnosti s cílem odlišit objektivní reflexi reality od mediálních konstruktů.

Seminář vede: PhDr. Josef Slowík, Ph.D.

Čas a místo konání: PÁ 21.10. 2016, 14:00 – 15:30, FPE ZČU, Chodské nám. 1, učebna CH203

konktaktní osoba: Mgr. Šárka Káňová, Ph.D., mobil: 608-181-260, kanova@kpg.zcu.cz