V MŠ Laudova v Praze proběhlo několik společných aktivit žáků běžných i speciálních tříd

V rámci Týdne pro inkluzi proběhly tyto akce:

Hrajeme si s pejsky ve třídě, Hrajeme si s pejsky na zahradě

– Společně jsme se všichni z běžných a speciálních tříd zúčastnili akce Hrajeme si s pejsky na zahradě  i ve třídě. (ukázka práce psovoda a canisterapie)

Učíme se znakování – neslyšící dítě učí znakovat ostatní

Nevidomí – provázení nevidomého kamaráda

– Děti se také seznámily s lidmi se ztrátou zraku a neslyšící kamarádkou. Učily se znakovat a provázet nevidomého člověka.

Cizinci jsou kamarádi – integrace cizinců

– V rámci projektu k integraci cizinců jsme pořádali několik akcí. V Týdnu pro inkluzi jsme uskutečnili dopoledne na téma  Naši kamarádi z….

Carly – práce s knihou na téma odlišnosti

– Práce s knihou Carly dětem nastínila lidskou jinakost v širším slova smyslu.

Canisterapie – chlapec s Downovým syndromem náš kamarád

– Součástí dětského kolektivu je oblíbený kamarád s Downovým syndromem

kontakt: Alena Lucová, 797976493, reditelka@mslaudova.cz, https://www.mslaudova.cz

[GGAL id=2550]